Musea haasten zich om advies te volgen

Een commissie van museumprominenten schrijft in een advies dat musea vergaand moeten samenwerken om „het publiek beter te bedienen”en wat gebeurt er? Precies, de eerste aankondigingen van samenwerkingsverbanden komen de dagen daarna al binnen. De musea voelen de druk om te bewijzen dat de boodschap serieus wordt genomen.

Het Van Abbe in Eindhoven en het Stedelijk in Amsterdam kopen samen een werk van Yael Bartana aan. Collecties uitbreiden, uitwisselen en samen opslaan is een van de voorbeelden die de commissie als mogelijkheid noemt. Datzelfde Van Abbe organiseert een conferentie waarin het de verbinding legt met cultureel producenten in de regio.

Het Groninger Museum gaat samen met beeldende kunstinstelling NP3 een zoektocht beginnen naar jong Groninger talent, dat gecoacht zal worden en kans maakt op een tentoonstelling. Het persbericht meldt trots dat het de eerste keer is „dat een museum en een presentatie-instelling op deze manier een samenwerking aangaan”.

Nog opmerkelijker is de samenwerking in Enschede tussen Rijksmuseum Twenthe, Twentse Welle, kunstopleiding Artez, een filmhuis en een tentoonstellingsruimte. Ze willen van de wijk Roombeek een kruispunt van kunst en technologie maken. Daar willen ze laten zien „dat de beeldende kunst en het werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologie wezenlijke kenmerken zijn die Enschede, de hoofdstad van Twente, profiel geven”. De instellingen gaan samen programma’s organiseren, maar ook samen op kosten besparen in de bedrijfsvoering.

Meer aankondigingen zullen volgen. Eind van dit jaar komt de Raad voor Cultuur met een advies over de toekomst van het museale stelsel. Voor drastische voorstellen wordt gevreesd, zoals opgelegde fusies. Die plannen moeten van onderop komen, niet van bovenaf, zei de commissie. Initiatief tonen is dus hard nodig om de Raad voor Cultuur het gras voor de voeten weg te maaien.