Griekse doelen niet haalbaar

De financiële doelen die Griekenland begin dit jaar met de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft afgesproken zijn bij lange na niet haalbaar. Dat blijkt uit de begroting die de Griekse regering gisteren heeft gepresenteerd.

Het dalende begrotingstekort blijft door de tegenvallende economie groter dan afgesproken, ondanks ingrijpende bezuinigingen. De economie krimpt naar verwachting volgend jaar met nog eens 4,5 procent waarmee de staatsschuld in verhouding tot de totale economie blijft toenemen. In 2014 loopt die zelfs op tot 192 procent.

Op 12 november vergaderen de ministers van Financiën van de eurozone over Griekenland. Dan wordt ook het langverwachte rapport van de zogenoemde trojka van de EU, de Europese Centrale Bank (ECB) en het IMF gepresenteerd en kan worden besloten de sinds juni uitgestelde tranche van 31,5 miljard euro vrij te geven. De Griekse regering moet voor die datum een pakket aan verdere bezuinigingen, arbeidsmarkthervormingen en wetswijzigingen door het parlement loodsen.

De Griekse cijfers van gisteren zetten extra druk op de verhouding tussen het IMF en de Europese Unie. Het IMF wil dat de eurozone Griekenland helpt met het verlagen van de staatsschuld. Die is zo hoog en de rentelasten zijn zo zwaar dat het land economisch niet kan herstellen.

Dat kan door een deel van de noodlening om te zetten in een gift. Landen zoals Nederland en Duitsland willen daar vooralsnog niets van weten. Er wordt ook op andere scenario’s gestudeerd, waaronder de mogelijkheid Griekenland de kans te geven de uitstaande schuld met korting terug te kopen. Ook kan de ECB afzien van winst op de Griekse obligaties die de bank bezit.

De grootste vakbondskoepels hebben opgeroepen tot een 48-uurs staking op 8 en 9 november.