colofon

Het Cultureel Supplement is een bijlage van NRC Handelsblad en verschijnt iedere donderdagBeeld omslag: Andy Warhol: ‘Dollar Sign’, Foto Getty Images

Chef: Paul Steenhuis Plv. Chef: Dirk Limburg Vormgeving: Miriam VieveenEindredactie: Bianca Stigter Selectie: Kris Derks

Informatie voor selectie: agenda@nrc.nl Ingezonden brieven: cs@nrc.nl Postadres: Postbus 8987

3009 TH, Rotterdam