Brieven & Tweets

Dit is de brievenpagina van NRC Handelsblad. U bent van harte uitgenodigd om bij te dragen aan deze pagina. Stuur een brief naar opinie@nrc.nl, of richt een tweet aan @nrc_opinie.

In ouderenzorg is geen sprake van een feestje

Het artikel over ouderenzorg (NRC Handelsblad, 26 oktober) is op een lasterlijke manier misleidend. De kop ‘Het ‘seniorenfeestje’ wordt te duur’ is ronduit stuitend.

Het artikel suggereert dat ouderen in verpleeghuizen alles gratis zouden krijgen (‘geen woonlasten betalen’, ‘gratis gevoed’, ‘zelfs het wc-papier wordt gefinancierd’). Niets is minder waar. De ouderen hebben hun hele leven belasting en premies betaald en moeten daarnaast een belangrijk deel van hun inkomen bijdragen aan hun verblijf in het verpleeghuis. Hun AOW-uitkering krijgen ze niet eens meer in handen. Deze wordt grotendeels automatisch ingehouden en door de sociale verzekeringsbank naar de verzorgende instanties geleid.

Die arme mensen in verpleeghuizen zijn meestal alles kwijt wat hun lief was en waar ze hun identiteit aan ontleenden. Zij wonen in een vreemde omgeving tussen vreemde mensen met vies eten en een vaak liefdeloze bejegening. Zij voelen zich vaak angstig, alleen en vernederd. Het woord ‘seniorenfeestje’ kon niet slechter gekozen zijn.

De maatschappelijke discussie over de kosten van de gezondheidszorg lijkt echt alleen nog maar over centen te gaan. Steeds vaker worden oudere Nederlanders neergezet als lastige onkostenposten die gratis allerlei diensten genieten en die vanaf een bepaalde leeftijd misschien maar geen medische behandeling meer moeten krijgen. Er wordt hun min of meer verweten dat zij oud zijn. Dit is immoreel, kortzichtig en dom.

Philo van Gastel

Amsterdam

De Britse vlag hoeft heus niet in gevaar te zijn

Theun Okkerse stelt dat met de Schotse onafhankelijkheid de Britse vlag zal verdwijnen (Brieven, 23 oktober). Dat hoeft niet zo te zijn. In 1606, een eeuw voordat Engeland en Schotland een politieke unie aan zouden gaan, werd na een koninklijk besluit de ‘Union Jack’ als officiële vlag aangenomen. Engeland en Schotland hadden op dat moment voor het eerst in hun geschiedenis hetzelfde staatshoofd. De eerste versie van de Britse vlag verwijst oorspronkelijk dus naar het samengaan van de tronen van beide landen.

Als de Schotten zich in 2014 afscheiden van het Verenigd Koninkrijk en ervoor kiezen om Elizabeth II te behouden als staatshoofd, dan kan de Union Jack zoals we die nu kennen blijven bestaan.

Dennis Kersten

Nijmegen

Kennen klussers en vegers geen correct Nederlands?

Christiaan Weijts verkeert nog een beetje in de negentiende eeuw, toen schrijvers het eenvoudige en dom gedachte volk kenmerkten door ‘plat’ taalgebruik. Weijts’ klussers en schoorsteenvegers zeggen dan ook „dan ken ik”, maar de deftiger lands- en stadsbestuurders zeggen correct dat ze iets „kunnen” regelen (NRC Handelsblad, 23 oktober). Zulke domme, discriminatoire stukjes dienen als bladvulling in deze krant: geen kwaliteitskenmerk.

R. Hamburger

Dordrecht

Bestuurder De Alliantie: kijk eens naar uw salaris

Jim Schuyt, bestuurder van woningcorporatie De Alliantie in Amsterdam, is geschokt en woedend over de malversaties van zijn collega-bestuurders bij woningcorporatie Laurentius (Brieven, 25 oktober).

Volgens mij schiet het beeld van ‘boeven’ bij corporaties ook op een andere manier al snel wortel: de absurd hoge salarissen in die branche. Schuyt zelf vangt jaarlijks ruim 300.000 euro. Hij staat hiermee in de toptien van grootverdieners in zijn sector. Ik vraag me af of hij de aangewezen persoon is om geschokt en woedend te zijn.

Karel de Greef

Amsterdam

Een verbod op drones biedt geen oplossing

Het door Kamerleden Van Bommel en Van Dijk (SP) voorgestelde verbod op drones (Opinie, 25 oktober) biedt geen oplossing voor de door hen geschetste problemen. Niet het gebruik van drones is het voornaamste probleem, maar de uitholling van het internationaal recht door de VS.

De Kamerleden stellen terecht dat er mogelijk mensenrechten worden geschonden in bepaalde gebieden waar de VS drones inzet, zoals het recht op leven. Als de VS drones inzetten hoewel er van een gewapend conflict geen sprake is, kun je inderdaad betogen dat er buitengerechtelijke executies plaatsvinden. Dit zal niet anders zijn wanneer de VS in plaats van drones andere gevechtsvliegtuigen inzetten.

De VS stellen evenwel dat zij gebruik kunnen maken van het recht op zelfverdediging als een staat niet bereid is of niet de mogelijkheid heeft om een voor de VS gevaarlijke groepering zelf aan te pakken. Deze uiterst ruime interpretatie van artikel 51 in het Handvest van de Verenigde Naties leidt tot een uitholling van het internationale recht op zelfverdediging en wordt beschouwd als zeer controversieel.

Bij een internationaal verbod op drones zullen de VS naar andere middelen grijpen om de war on terror te kunnen blijven voortzetten. Als Nederland, en dus ook de SP, daadwerkelijk aan het oplossen van de geschetste problemen wil bijdragen, zal Nederland zich binnen Europese Unie, NAVO en VN moeten verzetten tegen de uitholling van het internationaal recht door de VS.

Jan Jippe Arends

Amsterdam

Inkomensafhankelijke premie is hek van de dam

Nederland heeft al jaren een sterk instrument voor nivellering: de progressieve inkomstenbelasting. Tarieven en schijfindeling bepalen de mate van herverdeling tussen hogere en lagere inkomens.

Het komende kabinet wil ook de zorgpremies inkomensafhankelijk maken, kennelijk zonder een verschil in zorgniveau aan te bieden. Dit opent grenzeloze mogelijkheden voor andere nivellerende maatregelen: van een gedifferentieerde wegenbelasting voor hetzelfde model auto tot een btw-tarief dat afhangt van het inkomen, te innen via de bankrekening. De belastingbetaler kon tot nu toe – na het betalen van de inkomstenbelasting – tamelijk vrij beschikken over zijn eigen verdiensten. De VVD en de PvdA halen nu het hek van de dam.

P.J. den Hertog

Rotterdam

De PvdA is een kameleon

Samsom is er trots op! Dan vraag ik me af op welk gedeelte van het conceptregeerakkoord. Op het accepteren van het schandalig hoge eigen risico, dat hij met de beoogde belastingstijging op noodzakelijke verzekeringen als een mes in de rug steekt van zijn zogenaamde doelgroep? Op het uitkleden van de AWBZ en de WMO, waardoor er gekort wordt op dagbesteding en huishoudelijke hulp voor degenen die het niet kunnen missen? Of op het feit dat hij mede hij naar ‘eer en geweten’ een miljard euro op ontwikkelingshulp kort en dit aan Defensie geeft?

Ondanks de lastige verkiezingsuitkomst zou een partij met karakter na zo veel onverwacht verworven (zwevende) stemmen niet ineens haar achterban de rug toekeren om als een van kleur veranderende kameleon ja en amen te zeggen tegen haar politieke opponent.

J. Verniers

Arnhem

De vrouwen hebben gelijk

Peter van Straaten vraagt zich bij het omdraaien van de wc-rol in feite af of vrouwen nou echt zo dom zijn, of mannen zo slim (NRC Handelsblad, 26 oktober). De vrouwen uit Van Straatens ministeekproef hebben wel degelijk een punt: naar beneden trekken van het uiteinde tegen de muur (systeem B) gaat makkelijker, omdat bij die beweging de rol loskomt van de muur. Andersom gehangen (A) wordt de rol bij draaien meestal tegen de muur gedrukt, wat het rollen bemoeilijkt. Meestal, want mannen staan vaak boven een wc-pot. En wanneer je van boven aan een wc-rol trekt, rolt die dus makkelijker als de rol andersom hangt. Maar mannen weten best dat een wc-pot is bedoeld om op te zitten. De vrouwen hebben gelijk.

Arthur Boddéus

Amsterdam

Ik doe het als een man

Ondanks het feit dat ik een vrouw ben, kies ik net als Van Straaten voor systeem A. En wel vanwege de hygiëne: bij systeem B raak je al gauw de wand – of hij nu ruw is of glad – met de hand en dat doen alle voorgaande toiletbezoekers ook. Bij systeem A hangt het papier vrij van de muur.

En kies je voor toiletpapier met een patroon, dan hangt dit mijns inziens om die reden zichtbaar bij systeem A; bij systeem B hangt het patroon naar de wand. Dus een rolpatroon kan soms zinnig zijn.

Eveline Hak

Zeist