Verbazing over opheffing Mediafonds door coalitie

Het Mediafonds, dat artistieke tv-programma’s ondersteunt, wordt opgeheven. Dat wordt bevestigd door bronnen binnen de nieuwe coalitie. In het regeerakkoord van PvdA en VVD wordt niet expliciet gesproken over opheffing. Wel staat er er dat de geplande fusie tussen het Mediafonds en het Stimuleringsfonds voor de Pers wordt ‘heroverwogen’, en dat dit een besparing oplevert van 16 miljoen euro. Dit bedrag komt overeen met het jaarlijkse budget van het Mediafonds.

Het Stimuleringsfonds voor de Pers blijft wel bestaan. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de opheffing niet bevestigen zolang het nieuwe kabinet niet is aangetreden. Het Mediafonds zou uiterlijk met ingang van 1 januari 2017 zijn subsidie verliezen.

Hans Maarten van den Brink, directeur van het Mediafonds, is „verbijsterd”. „Ik vraag mij af of de onderhandelaars überhaupt weten wat het Mediafonds is. We gaan ons hier hevig tegen verzetten. De coalitie wil cultuur en innovatie elimineren.” Van den Brink vindt dat het besluit ingaat tegen het partijprogramma van de VVD. Hierin was sprake van bezuiniging op de publieke omroep, maar een uitzondering werd gemaakt voor programma’s met een maatschappelijk toegevoegde waarde. Een woordvoerder van de VVD kan nog geen commentaar geven. „De uitwerking van het regeerakkoord wordt pas later bekend.”

Het Mediafonds, een korte benaming voor het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties, steunt artistiek hoogstaande radio- en tv-programma’s die anders te duur zouden zijn voor de publieke omroep. Het gaf onder meer steun aan documentaires en dramaseries als A’dam - E.V.A., Lijn 32 en De geheimen van Barslet. Op het laatste Nederlands Film Festival kwamen 100 van de 383 vertoonde producties tot stand met steun van het Mediafonds.

Bij de publieke omroep komt het nieuws hard aan. Jelle Peter de Ruiter, eindredacteur van NCRV-programma Dokument, zegt dat hij voor tussen de 50 en 70 procent van zijn documentaires een aanvraag doet bij het Mediafonds. „Als dit doorgaat, is dat een ramp voor de documentaire in Nederland. Dan moeten we de barricaden op.” Als een aanvraag wordt gehonoreerd, betaalt de NCRV voor een documentaire 30.000 euro, en het Mediafonds een viervoud: 120.000. De Ruiter: „Alleen daarmee kunnen makers jaren met hun onderwerp bezig zijn, en onderscheidende documentaires maken”.

Robert Kievit, hoofd drama bij de VARA, ziet de maatregel als destructief voor het dramaklimaat. „Het gaat juist heel goed met Nederlands drama, dat door pers en publiek wordt omarmd. Het lijkt of we gestraft worden voor ons succes.”