Woningmarkt: huren gaan fors omhoog

De huren stijgen fors. Huishoudens met een inkomen boven 43.000 euro gaan 6,5 procent extra betalen bovenop de inflatie. Bij inkomens tussen 33.000 en 43.000 euro gaat het om 2,5 procent extra. En de lagere inkomens (tot 33.000 euro) 1,5 procent extra.

Woningbouwcorporaties mogen de extra huurinkomsten niet houden. Het geld wordt via een zogeheten verhuurdersheffing in de staatskas gestort.

Huren mogen op jaarbasis maximaal 4,5 procent van de woz-waarde (Wet onroerende zaken) van een woning bedragen. Alleen voor huurders met een inkomen van 43.000 euro of hoger wordt die maximale huurprijs „buiten werking gesteld”. Na vertrek van de huurders gaat voor die woning weer de maximale huurprijs gelden.

Het huidige puntenstelsel voor huurwoningen wordt afgeschaft. Te ingewikkeld, vinden VVD en PvdA.

De taken van corporaties worden beperkt. Ze mogen slechts huizen bouwen, verhuren en beheren, en daarnaast investeren in maatschappelijk vastgoed. Dat moet uitwassen zoals de renovatie van het stoomschip Rotterdam door woningcorporatie Woonbron voorkomen. Dat leverde een verlies van meer dan 200 miljoen euro op.

De beloning van bestuurders van woningbouwcorporaties gaat versneld omlaag.

De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Het maximale aftrekpercentage wordt vanaf 2014 langzaam afgebouwd met een half procentpunt per jaar. In 2028 kan dan nog maximaal 38 procent worden afgetrokken. Dat geldt voor bestaande én nieuwe gevallen.

Eerder werd al besloten dat nieuwe huizenkopers vanaf 2013 verplicht moeten aflossen om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek. Het Centraal Planbureau (CPB) vraagt zich in zijn doorrekening af of dit onderscheid tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ huizenbezitters voor de rechter wel standhoudt.

Wie na de verkoop van zijn huis een restschuld heeft, mag de rente over die schuld vijf jaar lang aftrekken. Opnieuw een kritische kanttekening van het CPB: voor een deel van de mensen is deze termijn te kort om de restschuld af te lossen.

In het Herfstakkoord, de begroting voor 2013, spraken VVD en PvdA begin deze maand al af de loan-to-value ratio (LTV), de maximale omvang van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde, vanaf 2013 geleidelijk te verlagen van 106 procent (inclusief overdrachtsbelasting) naar 100 procent.