Verkeer en milieu: belasting oldtimers

De accijns op diesel gaat in 2014 met 3 cent omhoog, lpg wordt 6 cent duurder.

De omstreden Blankenburgtunnel, tussen Vlaardingen en Maassluis, wordt aangelegd. De weg verbindt de A20 en de A15. Over de uitbreiding van de ring rond Utrecht naar twee keer zeven rijstroken wordt later een besluit worden genomen.

Regionale luchthavens mogen verder groeien om Schiphol te ontlasten.

Het Europese veiligheidssysteem ERTMS voor het treinverkeer wordt vanaf 2016 stapsgewijs ingevoerd. Treinen kunnen dankzij dat systeem sneller rijden (200 km/u) en dichter op elkaar, zodat de capaciteit van het spoornet beter wordt benut.

Voor oldtimers, auto’s ouder dan 25 jaar, moet motorrijtuigenbelasting worden betaald.

Er komt geen kilometerheffing voor personenauto’s en vrachtwagens. Wel is er geld voor extra rijstroken.

In 2020 moet 16 procent van de energie duurzaam worden geproduceerd. Nu is het streven 14 procent, gelijk aan de Europese eis. In 2050 moet de energievoorziening zelfs 100 procent duurzaam zijn. Kleine projecten om zonne-energie op te wekken, worden fiscaal gestimuleerd.

De ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt verder aangelegd, maar er wordt meer tijd voor genomen. In de vorige kabinetsperiode werd de EHS juist ingeperkt. Dat leidde tot een conflict met de provincie Flevoland over natuurgebied Oostvaarderswold, een deel van de verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe. De EHS is een netwerk van natuurgebieden, zowel bestaande als nog te ontwikkelen zones.

De Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen wordt „zo spoedig mogelijk” onder water gezet als compensatie voor het verdiepen van de Westerschelde. Nederland weigerde dat jarenlang, tot woede van Vlaanderen. De verdieping van de Westerschelde is bedoeld om de toegang tot de haven van Antwerpen te waarborgen.

Er komt een verbod op wilde dieren in het circus.