Kabinet excuseert zich voor misbruik

Het kabinet heeft alsnog, te elfder ure, excuses aangeboden aan de slachtoffers van seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen. Minister Opstelten (Justitie, VVD) noemde het gisteren „zeer betreurenswaardig” wat er is gebeurd.

Opstelten zei dit gisteren in Utrecht na afloop van een bijeenkomst met vertegenwoordigers van slachtoffers van het misbruik. Hij was daar met staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) en Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, CDA). Eerder deze maand had de voorzitter van de commissie die het misbruik heeft onderzocht, Rieke Samson, aangedrongen op excuses van de overheid. Haar commissie had aangetoond dat seksueel misbruik van kinderen en jongeren in instellingen aanmerkelijk veel vaker voorkomt dan daarbuiten.

Guido Klabbers van de slachtoffervereniging KLOKK spreekt van een belangrijke dag voor alle slachtoffers. „Het is een eerste stap waarvan ik hoop dat die door mensen in de instellingen zal worden nagevolgd”, zegt hij in een verklaring.

Jeugdzorg Nederland had wel eerder onomwonden verontschuldigingen aangeboden.

Opstelten zei dat hij gewacht had met het aanbieden van excuses omdat hij de slachtoffers van seksueel misbruik eerst zelf wilde informeren over de uitkomsten van het kabinetsoverleg, na de presentatie van het rapport van de commissie-Samson.

Staatssecretaris Fred Teeven kondigde ook aan dat hij zich er bewust van is dat mensen de overheid aansprakelijk zullen stellen voor geleden schade.

Er zal een onafhankelijke commissie komen die van geval tot geval zal beoordelen hoe daar mee omgegaan wordt. Die commissie wordt in overleg met de slachtoffergroepen samengesteld.