Voorlopig akkoord, posten zijn verdeeld

Met de verwachte benoeming van Jeanine Hennis-Plasschaert tot minister van Defensie is de verdeling van de ministersposten in het nieuwe kabinet Rutte/Asscher rond. De bulk van de bezuinigingen zullen worden doorgevoerd in de zorg, de pensioenen en op de rijksoverheid.

De fracties van VVD en PvdA komen vanochtend waarschijnlijk bijeen om te worden geïnformeerd over het conceptregeerakkoord. Verwacht wordt dat de fracties in elk geval de ochtend nodig hebben om hun oordeel over het voorlopige regeerakkoord te geven, zoals dit door de onderhandelaars Rutte en Blok (VVD) en Samsom en Dijsselbloem (PvdA) overeen is gekomen.

De onderhandelaars speculeren erover dat zij vanmiddag opnieuw samenkomen om eventuele kritiek op de fracties in het regeerakkoord te verwerken. Later in de week kan de Tweede Kamer dan over de plannen van het nieuwe kabinet debatteren. Het nieuwe kabinet kan pas definitief worden gevormd als het PvdA-congres, naar verwachting komende zaterdag, zijn goedkeuring geeft.

De fracties krijgen vanochtend bij het conceptregeerakkoord ook een financieel overzicht waarin is voorgerekend op welke beleidsonderdelen het hardst wordt bezuinigd. Het kabinet moet aan het eind van de komende kabinetsperiode, in 2017, een bedrag van tussen de 15 en 16 miljard extra bezuinigen om aan de EU-normen te voldoen.

Goed ingevoerde Haagse bronnen verwachten dat vooral de ingeboekte bezuinigingen op de zorg en de pensioenen hard zullen aankomen.

Het nieuwe kabinet wil ook weer fors ingrijpen in de omvang van de rijksoverheid. Dit komt in handen van VVD’er Stef Blok, die minister van Wonen en Reorganisatie Rijksdienst wordt. NRC