'Het nazi-beeldje uit de ruimte is een vervalsing'

Het met een swastika versierde, uit meteoriet gehouwen boeddhistische beeldje dat begin deze maand in het nieuws kwam, is waarschijnlijk geen oude Tibetaanse kunst, maar een recente, in Europa vervaardigde imitatie. Dat schrijft de Duitse boeddhisme-expert Achim Bayer in een artikel op de website van de universiteit Hamburg. Bayer is docent op de Dongguk universiteit in Seoul.

Deze krant schreef op 3 oktober over het bijna 25 cm hoge beeld van 10 kilo, naar aanleiding van een artikel in Meteoritics and Planetary Science. Daarin beschreef een team van Duitse, Oostenrijkse en Australische onderzoekers, voornamelijk planetologen en materiaalkundigen, de samenstelling en waarschijnlijke herkomst van het beeldje. Het zou uit de elfde eeuw kunnen dateren en in 1939 door de nazi’s uit Tibet zijn meegenomen. De onderzoekers gaven ook toe dat dit niet hun specialiteit was en ze riepen deskundigen op zich te melden.

Daaraan geeft Bayer nu gevolg. Aan allerlei details is te zien dat het beeldje nep is, schrijft hij. Het heeft verkeerd gevormde ogen en schoenen – en zo noemt Bayer nog meer dan tien kenmerken van een vervalsing.

Hij vermoedt dat het in de vorige eeuw in Duitsland is gemaakt, misschien zelfs voor de lucratieve markt van nazisouvenirs. Maar waarschijnlijk wél van meteorietsteen – dat is Bayers specialiteit weer niet.