Dit is een artikel uit het NRC-archief

Arbeidsmarkt

FNV torpedeert akkoord met kabinet en werkgevers

Voorzitters van de Stichting van de Arbeid Ton Heerts (links) en Bernard Wientjes na afloop van de ontmoeting met informateurs en onderhandelaars, vorige week donderdag. Foto ANP / Phil Nijhuis

Voorzitter Ton Heerts van de vakcentrale FNV heeft vorige week een vergeefse poging gedaan een sociaal akkoord te bereiken met werkgevers en informateurs. In de aanloop naar het gesprek aan de formatietafel is hij vorige week volgens goed ingevoerde bronnen teruggefloten door enkele grote bonden die aangesloten zijn bij de vakcentrale FNV.

De blokkade van de bonden betekent een streep door de rekening van het nieuwe kabinet. Dat zag nu de kans voorbijgaan om direct op verschillende lastige terreinen (bijvoorbeeld ontslagbeleid, pensioenen, kinderopvang) steun van werknemers en werkgevers te krijgen.

Onderhandeld zonder voldoende mandaat bonden

De bonden Bondgenoten, Abvakabo en Bouw reageerden kritisch toen Heerts een sociaal akkoord in conceptvorm presenteerde. In dat akkoord worden afspraken gemaakt over het herstel van het poldermodel, de arbeidsmarkt en bijvoorbeeld de WW. Volgens de bonden had interim-voorzitter Heerts onderhandeld zonder voldoende mandaat van deze bonden. Heerts volgde in juni Agnes Jongerius op, die opstapte na een langdurig machtsconflict in de top van de FNV. Jongerius had een pensioenakkoord met minister Henk Kamp (Sociale Zaken) en met de werkgevers uitonderhandeld, waar veel bonden erg kritisch over waren.

Op sommige terreinen worden in het conceptakkoord voorstellen gepresenteerd als tekst voor het regeerakkoord. Bijvoorbeeld de intentie om pensioenfondsen een grotere rol te geven in het financieren van woningen. “Het kabinet acht een grotere financiële betrokkenheid (…) wenselijk.” Volgens ingewijden geven deze passages aan dat ook de politieke onderhandelaars hun zegen aan dit stuk hadden gegeven. Ook over de positie van “huishoudelijke werkers” wordt een concreet voorstel voor het regeerakkoord gedaan.

Terugkeer poldermodel

Afgelopen donderdag presenteerde werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes het gesprek aan de informatietafel als een terugkeer van het poldermodel. Uiteindelijk hebben werkgevers en werknemers wel met het kabinet overeenstemming bereikt op het vlak van de WW. Onder meer is afgesproken dat het kabinet de Sociaal-Economische Raad advies gaat vragen over de financiering van de WW. In het verworpen conceptakkoord werd het doorbetalen van de WW door werkgevers – in het eerste half jaar – geschrapt, terwijl de uitkering en de duur van de uitkering gelijk blijft. In het Lente-akkoord waren daarover al afspraken gemaakt.

Concept van het zogeheten non-paper waarover werkgevers en werknemers in de aanloop naar hun gesprek met het kabinet hebben gesproken. Enkele FNV-bonden vonden dat FNV-voorzitter Ton Heerts zich beter met de achterban had moeten verstaan en zij weigerden groen licht te geven.