'De Triodos Bank investeert het geld duurzaam'

De aanleiding

‘Half waar’, was vorige week de conclusie over de claim door de ASN Bank dat het geld van spaarders en beleggers duurzaam wordt geïnvesteerd. Bijna vanzelfsprekend kwam er daarna een verzoek binnen, van Francis Herbers uit Nijmegen, om ook de duurzaamheid van concurrent Triodos Bank te onderzoeken. Die bank claimt het geld van spaarders en beleggers eveneens duurzaam te investeren. next.checkt bekijkt dus of dat waar is.

Interpretaties

„Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties te beperken om in hun eigen behoeften te voorzien.” Dat is althans duurzaamheid volgens de Verenigde Naties. Maar de ASN Bank gebruikt een bredere definitie, waar ook een ideaal als een wapenvrije wereld en respect voor de mensenrechten onder vallen. Ook bij de investeringen door de Triodos Bank bekijken we daarom of die in bredere zin als ‘duurzaam’ kunnen worden beschouwd.

En, klopt het?

Van de 2,8 miljard euro aan Triodos-kredieten kwam volgens het jaarverslag over 2011 het grootste deel terecht in de sectoren ‘milieu’ (49 procent), ‘sociaal’ (28 procent), ‘cultuur’ (12 procent), ‘gemeente’ (6 procent) en ‘overig’'(5 procent).

Bij milieu gaat het om investeringen in duurzame energie, duurzaam vastgoed, natuurvoeding, biologische landbouw, natuurbehoud en milieutechnologie (bijvoorbeeld kringloopbedrijven).

Onder sociaal vallen sociale woningbouw, zorginstellingen en integratieprojecten voor mensen met een handicap.

Via cultuur kunnen onderwijsinstellingen, culturele centra, meditatiecentra en religieuze groeperingen rekenen op financiering.

De oprichters van de Triodos Bank lieten zich eind jaren zeventig onder andere inspireren door de antroposofie en gedachten over de rol van geld door filosoof Rudolf Steiner. Meditatie speelt een belangrijke rol in de antroposofie en ook de alternatieve geneeskunde kan in de sector ‘sociaal’ rekenen op steun van de Triodos. De bank investeert onder meer in Weleda, producent van antroposofische en homeopathische medicijnen.

Van de vijf procent van het geïnvesteerde spaargeld onder ‘overig’ gaat een deel naar particuliere ‘duurzame’ hypotheken. Voor Nederland houdt dat in dat tijdens het adviesgesprek over de hypotheek het verduurzamen van de woning ter sprake wordt gebracht. In België worden hypotheken verstrekt voor duurzame huizen of woningen met een laag energieverbruik.

Over de duurzaamheid van de in Nederland verstrekte hypotheken valt dus te twisten, maar die maken slechts een klein percentage uit van het totaal geïnvesteerde bedrag. Investeringen in meditatiecentra of homeopathische geneesmiddelen vindt misschien ook niet iedereen duurzaam. Maar in het algemeen kan volgens ons worden gesteld dat het geld van spaarders bij de Triodos Bank duurzaam wordt geïnvesteerd.

Duurzamer dan bij de ASN Bank bijvoorbeeld, waar bijna de helft van het spaargeld door moederbedrijf SNS Bank wordt gebruikt om er doodnormale hypotheken van te verstrekken. Dat woog zwaar in het oordeel over de ASN, omdat bij die bank veel meer wordt gespaard dan belegd. Bij de Triodos Bank is dat anders. In de 20 beleggingsfondsen van de bank hebben beleggers 2,1 miljard euro gestoken. Dat is meer dan in de fondsen bij de ASN (1,3 miljard euro) en komt in de buurt van het bedrag dat de Triodos Bank met vooral spaargeld investeert (2,8 miljard euro).

Een belangrijke vraag is dan ook hoe het met de duurzaamheid van de Triodos-beleggingsfondsen staat. Het antwoord is: over het algemeen goed. Het geld wordt onder andere belegd in microfinanciering, duurzame energie, biologische landbouw, culturele instellingen en duurzaam vastgoed. Er is maar één sector waar vraagtekens bij te stellen zijn. Triodos Bank biedt ook de mogelijkheid te beleggen in beursgenoteerde ondernemingen via de vier Triodos Sustainable Funds. Daarin hebben beleggers 415 miljoen euro geïnvesteerd. De fondsen kopen aandelen van bedrijven als Nokia, BMW, Unibail Rodamco (vastgoed), Coca Cola, Google, ING en Rabobank. Dit zijn bedrijven die in hun sector bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid.

Maar op de duurzaamheid van deze ondernemingen valt toch vaak nog wel wat aan te merken. Dat blijkt als we kijken naar de twee Nederlandse banken in de portefeuille, ING en Rabobank. Die worden door de Eerlijke bankwijzer, van onder andere Milieudefensie, Amnesty International en Oxfam Novib, beschouwd als de ‘hogere middenmoters’ ten opzichte van hun internationale concurrenten. Dat neemt niet weg dat de ING ondermaats scoort op ‘dierenwelzijn’, ‘gezondheid’ en ‘klimaatverandering’ en investeert in enkele omstreden wapenbedrijven. De Rabobank scoort onvoldoende op ‘dierenwelzijn’, ‘gezondheid’ en ‘natuur’.

Conclusie

Het spaargeld wordt door de Triodos Bank over het algemeen duurzaam geïnvesteerd. Er zijn vraagtekens te stellen bij de duurzaamheid van de in Nederland verstrekte hypotheken, maar die maken slechts een klein percentage uit van het totaal geïnvesteerde bedrag. Investeringen in meditatiecentra of homeopathische geneesmiddelen vindt misschien niet iedereen duurzaam, maar ook hier gaat het, verhoudingsgewijs, om bescheiden bedragen.

Ook de beleggingsfondsen investeren meestal duurzaam. Alleen de vier fondsen die aandelen kopen van beursgenoteerde bedrijven scoren wat minder goed. Zij investeren bijvoorbeeld in banken als de ING en de Rabobank. Die scoren internationaal gezien wel bovengemiddeld op duurzaamheid, maar volgens de Eerlijke bankwijzer valt er nog heel wat te verbeteren.

Al met al beoordelen wij de bewering van de Triodos Bank dat het geld van spaarders en beleggers duurzaam wordt geïnvesteerd als grotendeels waar.