Brieven

Corruptie is er ook bij andere dan de VVD

Michel van Hulten betoogt dat de verdenkingen van corruptie tegen de Roermondse wethouder Van Rey in een patroon passen (Opinie, 22 oktober). Zijn oproep om corruptie serieuzer te nemen dan wij nu doen en een inventarisatie te maken van alles wat de afgelopen jaren op dat gebied in het openbaar bestuur fout ging, kan ik van harte ondersteunen. Corruptie is een taboe en voor politieke partijen een non-issue.

Storend is het gemak waarmee Van Hulten de bal bij de VVD neerlegt, onwetenschappelijk bovendien en pikant als voormalig links politicus. Er zijn vele linkse politici in binnen- en buitenland die in de fout gaan, variërend van corruptie tot machtsmisbruik, verkeerde declaraties en salarissen boven de Balkenendenorm. Corruptie is van alle tijden en heeft natuurlijk geen directe relatie met iemands politieke kleur, maar met macht. Niet voor niets is ‘macht corrumpeert’ een oud gezegde. (Voor de goede orde: ik ben al jaren een trouwe D66-aanhanger.)

Gerard Geurtjens

Delft

Kweek je eigen wortelen met fosfor uit afval

Gerben-Jan Gerbrandy kaart terecht het probleem aan van de wereldwijd schaarser wordende grondstoffen (Opinie, 22 oktober), maar waarom worden die grondstoffen schaarser? Europa gaat onzorgvuldig om met grondstoffen en gooit ze na gebruik achteloos weg. Zolang dit zo blijft, is de EU internationaal geen geloofwaardige gesprekspartner.

Dit gaat niet alleen om industriële grondstoffen, zoals voor mobiele telefoons; ook grondstoffen die bouwstoffen van het leven zijn, worden verkwanseld. Het meest urgent is fosfor – zonder fosfor geen voedsel, geen mensen, geen leven. Na consumptie komt het in mest, gft en menselijke excreten. Helaas worden poep en gft nu als afval behandeld.

Je kunt niet naar het hamsteren van grondstoffen door anderen wijzen als je zelf grootschalig grondstoffen importeert en vervolgens verkwanselt. Gelukkig zijn er volop initiatieven en technologieën om fosfor terug te winnen uit afval. De EU en de Nederlandse overheid moeten regelen dat wet- en regelgeving en ongecoördineerde milieusubsidies deze initiatieven niet langer belemmeren. Bedrijven moeten zorgdragen voor schone en gescheiden afvalstromen. En u thuis? Gft composteren en eigen worteltjes kweken is een prachtige start!

Laura de Landgraaf, Aniek Ivens en Annet Westhoek

Nationale DenkTank 2012

Man, plas toch zittend

Al jaren probeer ik de cultuur van zittend plassen (Opinie, 22 oktober) in te voeren, zonder succes. Mannen plassen vrijwel niet zittend. Ik heb in mijn wc maandenlang een briefje gehad met het verzoek zittend te plassen. Waarschijnlijk zijn mannen hier nooit op ingegaan. De meeste mannen ervaren zittend plassen als onmannelijk.

Ik stel een verplichting van en controle op het zittend plassen voor. Bovendien stel ik voor dat het Aziatisch of Turkse toilet wordt ingevoerd in Nederland. Dit is een toiletbidet met een voorziening die je anus na het poepen schoonmaakt met een gerichte en ferme waterstraal.

Dick Borstlap

Rolde