Brieven

Geen twijfel over de kampioen framing

Wie wordt kampioen framing 2012? Met stip op één: de Europese politieke leiders (zoals bondskanselier Merkel en president Draghi van de Centrale Bank), en de banken. Dit vergt enige toelichting. In de VS hadden de banken veel te veel risico genomen met het verstrekken van hypotheken aan weinig kredietwaardige klanten. In september 2008 spatte deze zeepbel uit elkaar en dreigde een hele reeks banken failliet te gaan. De overheid was zo lief om de banken bijna 2.000 miljard dollar toe te stoppen, met dank aan de belastingbetaler. In Europa hebben de banken veel te veel risico genomen met het verstrekken van leningen aan overheden als de Griekse en aan projectontwikkelaars, maar daar ondertussen natuurlijk wel ruim aan verdiend. En de geschiedenis herhaalt zich: via Europese instellingen als de Centrale Bank krijgen de banken honderden miljarden euro’s steun als beloning voor hun roekeloze gedrag. Maar die steun is grotendeels vermomd als hulp aan noodlijdende landen als Griekenland, Ierland en Portugal. „We mogen Griekenland niet in de steek laten”, heet het. Dat klinkt natuurlijk heel wat sympathieker dan: „We verwennen de banken nog eens extra.” De bekrompen burgerij doet haar reputatie eer aan en windt zich op over die luie spilzieke Grieken. („Wist u dat die uitvreters al met 45 met pensioen gaan?”) Ondertussen lachen de banken en hun aandeel- en obligatiehouders zich suf. Nee, die race om het kampioenschap framing is praktisch al gelopen.

Daan Brouwer

Amsterdam

Van sudderen wordt vonnis echt niet beter

‘Een goed vonnis moet sudderen’, luidt de kop boven de opinie van de raadsheer Menno Zandbergen op 25 oktober. Een goed vonnis is echter een goed vonnis en wordt niet beter van sudderen. Toch is dat wat vaak gebeurt in de rechterlijke praktijk. Een goed vonnis laten sudderen in het overleg tussen de betrokken rechters. Het concept, vaak van de hand van een niet-jurist, en vaak goed genoeg doordat die secretaris door praktijkervaring binnen de rechtspraak van de hoed en de rand weet, maakt nog een of twee rondjes voor... Ja, waarvoor eigenlijk? De puntjes op de i? Soms, maar vaak ook om een eigen inbreng te leveren die niets toevoegt dan discussies over het al dan niet gebruiken van hoofdletters of punten en komma’s. Rechters en raadsheren bij Hoven en de Hoge Raad die van een goed stuk vlees houden, maar niet van dat sudderen, zoeken hun heil elders. Dat is een groter probleem dan een niet-jurist die een concept schrijft, het enkelvoudig afdoen van hoger-beroepzaken en het inzetten van invalkrachten. Zoek eens uit waarom sommige rechters altijd op tijd beginnen en klaar zijn met de zitting en hun vonnissen op tijd inleveren en anderen maar blijven sudderen.

Henk Eigenberg

Westeremden

We hoeven pas over 10 jaar over JSF te praten

In het artikel over de JSF (De diepte in, 25 oktober) wekt de auteur de indruk dat een van de toenmalige concurrenten van de F16, de Mirage F1, al jaren niet meer gebruikt wordt behalve bij tweederangs luchtmachten.

Even nakijken in Wikipedia leert echter dat het toestel door de Franse luchtmacht nog in 2011 is ingezet voor bombardementsvluchten in Libië en dat de Franse luchtmacht nog steeds één squadron van deze vliegtuigen in dienst heeft.

Wat stelselmatig niet wordt genoemd bij de discussie over de vervanging van de F16 is dat de Nederlandse vliegtuigen zo’n 4.000 vlieguren blijken te hebben en de Amerikaanse luchtmacht bezig is met een upgradeprogramma om 8.000 vlieguren te kunnen maken met de F-16’s. Een behoorlijk deel van de F-16’s waarmee de Amerikaanse luchtmacht vliegt, is ook ouder dan de Nederlandse F-16's. Kennelijk hebben we dus ook de optie bij dat verlengingsprogramma aan te sluiten en de hele discussie 10 jaar uit te stellen.

Bert van Lunteren

Groningen

Corruptie en VVD

Over het algemeen vind ik dat nrc.next ‘ongekleurde’ artikelen publiceert. Ik was dan ook verontwaardigd over de voorpagina en coverartikelen van woensdag. Daarin wordt de VVD weggezet als corrupte partij. In de intro van het artikel staat wel dat het niet duidelijk is of het wel helemaal terecht is om dit zo te stellen, maar dat punt wordt verderop in het artikel weggemoffeld. In het artikel wordt verder gesteld dat bij GroenLinks niet zoveel corruptie kan voorkomen omdat zij meer in de non-gouvernementele organisaties zitten en dat soort organisaties zouden nooit aan steekpenningen doen. Waar is dat op gebaseerd?

Eva Leeuwenkamp

Den Haag

Man, plas toch zittend

Al jaren probeer ik de cultuur van zittend plassen (Opinie, 22 oktober) in te voeren, zonder succes. Mannen plassen vrijwel niet zittend. Ze ervaren het als onmannelijk.

Ik stel een verplichting van en controle op het zittend plassen voor. Bovendien stel ik voor dat het Aziatisch of Turkse toilet wordt ingevoerd in Nederland. Dit is een toiletbidet met een voorziening die je anus na het poepen schoonmaakt met een gerichte en ferme waterstraal.

Dick Borstlap

Den Haag