Blaadjes

Ik ben betrokken bij een burengeschil over oude bomen rond de erfgrens. De eis is kap van de bomen wegens overlast van vallende blaadjes in de herfst.

De rechter besluit ter plaatse poolshoogte te nemen. Tijdens deze descente wordt duidelijk dat er geen juridische grond is om gedaagden tot kap van de bomen over te laten gaan omdat de vallende blaadjes overlast veroorzaken: eisers hebben zelf ruim 30 bomen op hun nieuwe perceel geplant.

Op de opmerking van de rechter dat de bomen van eisers toch ook vallende blaadjes en dus overlast bezorgen is het antwoord van eiseres „maar dat is anders, dat is onze eigen overlast”.

Erica Kolijn