Beren

Wij wonen alweer een jaar of zeven in de USA. Op mijn werk heb ik gedurende langere tijd een aantal Nederlandse collega’s gehad. Volkomen verklaarbaar en uit eigen ervaring weet ik; het volledig machtig worden van een taal valt niet mee. Zo was daar een Nederlander die met het nodige aplomb verkondigde dat hij weliswaar positief was over een voorstel maar dat hij tevens „many bears on the road ahead” zag. Een Amerikaanse collega antwoordde hierop na een korte maar betekenisvolle stilte: „And that, my friend, answers the question why Americans carry guns.”

Me@nrc.nl is de running mate van ik@nrc.nl. Uw persoonlijke anekdote kunt u mailen tot 5 november.