Beleggers kunnen beter Apple dan Amazon kopen

Waarom geven beleggers de voorkeur aan Amazon boven Apple? Zeker, de marktwaarde van de hardwareproducent is veel groter. Toch zijn beleggers bereid bijna negen maal zo veel te betalen voor de geschatte winst van het detailhandelsconcern. Dat lijkt sowieso aan de hoge kant. Maar het is ook vreemd, omdat Amazon voortdurend een belofte blijft, terwijl Apple echt veel winst maakt.

De omzet van beide bedrijven groeit in een vergelijkbaar tempo – net iets minder dan 30 procent per jaar. Maar het is geen gelijkopgaande strijd als het om de winst gaat. Amazon draait min of meer break-even, met een magere winst van 7 miljoen dollar op een omzet van 12,8 miljard dollar over het afgelopen kwartaal. De nettomarge van Apple van 25 procent heeft daarentegen een winst opgeleverd van 8,8 miljard dollar.

Wat er voor Wall Street werkelijk toe doet, is uiteraard de toekomst. Amazon wordt gewaardeerd op honderd maal de geschatte winst over 2013, omdat beleggers denken dat zijn positie als toonaangevend detailhandelsconcern op het internet, waar het onder meer boeken en allerlei gadgets verkoopt, uiteindelijk zal resulteren in een enorme winstgroei.

De waardering van Apple impliceert daarentegen dat zijn winstgroei onder druk zal komen te staan. De aandelen worden gewaardeerd op 11,6 maal de geschatte winst over volgend jaar. Dat is hetzelfde meervoud als het gemiddelde voor de aan de S&P 500 genoteerde bedrijven. Trek er het hoge kassaldo van Apple vanaf en het meervoud zakt naar slechts negen maal de winst.

Maar als de basis van één van beide bedrijven solide lijkt, is het wel die van Apple. Het concern concurreert niet op prijs, maar op andere terreinen, zoals kwaliteit. Kijk maar eens hoe Apple de iPhone en de nieuwe iPad-mini heeft gepositioneerd. Amazon kent daarentegen een lange geschiedenis van prijskortingen om concurrenten te bestrijden. Het bedrijf heeft ook veel geïnvesteerd in internettechnologie en logistiek.

Maar één cruciale maatstaf duidt erop dat de basis van Amazon zwakker is dan hij op het eerste gezicht lijkt. Het rendement op geïnvesteerd kapitaal is gestaag gedaald. Waar het in 2009 ruim 40 procent bedroeg, was dat in het tweede kwartaal van dit jaar nog slechts 11 procent. Dat zou kunnen betekenen dat Amazon veel geld kwijt is aan zijn door robots bemande distributiesystemen is of aan het inrichten van ‘IT-on-demand’-diensten voor het bedrijfsleven. Maar het kan ook zijn dat de winstgevende mogelijkheden voor Amazon gewoonweg aan het opdrogen zijn.

Het rendement op geïnvesteerd kapitaal van Apple was het afgelopen kwartaal ongeveer vier maal zo hoog als dat van Amazon, zodat er van een dergelijke gang van zaken geen sprake lijkt te zijn. Beleggers zijn beter af als ze Apple-aandelen kopen en de beloften van Amazon voor de toekomst voorlopig negeren.

Breakingviews is een dagelijks commentaar vanuit de City in Londen. Vertaling door Menno Grootveld.