‘Akkoord sloopt te veel en bouwt te weinig’ - kritische kanttekeningen organisaties

De FNV merkt op dat er door VVD en PvdA “vooral wordt gesloopt en weinig wordt gebouwd”. Vakbond De Unie noemt op zijn beurt de bejubelde terugkeer naar het poldermodel een fopspeen, en de COC maakt zich kwaad over de ‘uitsterfconstructie’ die rond weigerambtenaren wordt ingesteld. Dat blijkt uit reacties van de diverse organisaties op het regeerakkoord.

Voorzitters van de Stichting van de Arbeid Ton Heerts (links) en Bernard Wientjes na afloop van de ontmoeting met informateurs en onderhandelaars, vorige week donderdag. Foto ANP / Phil Nijhuis

FNV Bondgenoten merkt op dat er door VVD en PvdA “vooral wordt gesloopt en te weinig wordt gebouwd”. Vakbond De Unie noemt op zijn beurt de bejubelde terugkeer naar het poldermodel een fopspeen, en COC Nederland maakt zich kwaad over de ‘uitsterfconstructie’ die rond weigerambtenaren wordt ingesteld. Dat blijkt uit reacties van de diverse organisaties op het regeerakkoord.

Het regeerakkoord houdt volgens FNV een gevaarlijke combinatie van banenverlies en verslechtering van de Werkloosheidswet en ontslagbescherming in. Bovendien is er te weinig geregeld voor flexwerkers. Met deze plannen van VVD en PvdA wordt er kortom “vooral gesloopt en te weinig gebouwd”, aldus FNV-voorzitter Ton Heerts tegenover persbureau Novum:

“Dit regeerakkoord komt vooral bij werkenden hard aan. De werkloosheid loopt de komende jaren op met 0,9 procent. Dat betekent tienduizenden extra werklozen erbij. De WW wordt sterk ingeperkt en in combinatie met de verlaging van de ontslagvergoedingen is dat desastreus.”

Het inperken van de hoogte en de duur van de WW vindt volgens de FNV-voorzitter op het verkeerde moment plaats, ‘juist in deze tijd waarin er achtduizend werklozen per maand bijkomen’:

“Bovendien wordt in het tweede jaar van de WW de uitkering gerelateerd aan het minimumloon. In de praktijk zal dat betekenen dat mensen al na een paar maanden moeten gaan nadenken over de verkoop van hun huis. Want dat kan je allemaal niet opvangen.”

FNV torpedeert akkoord’

Heerts heeft vorige week nog een vergeefse poging gedaan een sociaal akkoord te bereiken met werkgevers en informateurs. In de aanloop naar het gesprek is hij vorige week volgens goed ingevoerde bronnen teruggefloten door enkele grote bonden die aangesloten zijn bij de vakcentrale FNV.

De Unie: sociale partners niet op tijd geraadpleegd

Voorzitter van vakbond De Unie Reinier Castelein is van mening dat enorm wordt bezuinigd. “En dan mogen de sociale partners achteraf nog hun mening geven over bijvoorbeeld het verder uitkleden van de WW en het gemorrel aan het fundamentele ontslagrecht van werknemers?”

CNV: enkele hele pijnlijke maatregelen

Jaap Smit van vakbond CNV reageert tegenover de NOS op het akkoord, en benadrukt dat er enkele hele pijnlijke maatregelen worden genomen:

“Onder andere ingrepen in de WW en het ontslagrecht worden doorgevoerd zonder uitzicht op ingrepen in de flexibilisering van de arbeidsmarkt. [...] Duurzame inzetbaarheid van mensen kan beter aangepakt worden in plaats van het peuteren aan deze zaken. Zet in op begeleiding van werk naar werk.”

COC teleurgesteld over ‘uitsterfconstructie’ weigerambtenaren

Er worden geen nieuwe weigerambtenaren meer aangesteld, maar bestaande gevallen worden niet aangepakt. Dat betekent dat ambtenaren van de burgerlijke stand die geen homo’s willen trouwen hier niet toe worden verplicht.

Homobelangenorganisatie COC is teleurgesteld over deze ‘uitsterfconstructie’, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke:

“Afhankelijk van de invulling van deze afspraak kan dat betekenen dat paren van gelijk geslacht de komende ruim veertig jaar nog steeds op de mooiste dag van hun leven geconfronteerd kunnen worden met discriminatie door de overheid. Dat is niet acceptabel.”