Istha: omgangsvormen in Groningen onacceptabel

Alle zes de nieuwe wethouders in Groningen krijgen het thema ‘bestuurscultuur’ in hun portefeuille om de verstoorde verhoudingen in de lokale politiek te herstellen.

Dit gebeurt op initiatief van kandidaat-wethouder Dig Istha, die als PvdA-bestuurslid en specialist in crisis-pr het wethoudersteam moet versterken. Burgemeester Peter Rehwinkel, ook van de PvdA, moet de omslag van een ‘dirigistische wethouderscultuur’ naar een ‘meer open, transparante, en fatsoenlijke’ manier van besturen coördineren.

Dat bleek vrijdagmiddag in het stadhuis in Groningen. Daar werd een nieuw stadsbestuur gepresenteerd nadat vorige maand het college viel over de tram. Vijf partijen gaan de stad besturen: PvdA, VVD, SP, D66 en CDA. Woensdag wordt het college in een speciale raadsvergadering geïnstalleerd.

Alleen de PvdA, al decennia de grootste in de stad, heeft twee wethouders. Eén komt, op advies van het PvdA-bestuur, van ‘buiten’: Dig Istha, lid van datzelfde partijbestuur . Hij was eerder campagneleider van Wim Kok en stond de oud-ministers Van den Broek, Sorgdrager, Cramer en Vogelaar bij. Met bestuurscultuur in hun portefeuille zijn alle wethouders nu aanspreekbaar op integer bestuur, zegt Istha. Hij vindt de Groninger omgangsnormen van verdeel en heers, intimidatie, roddel en achterklap – zoals in een rapport geconstateerd door partijgenoot Tichelaar – „volstrekt onacceptabel”. „Dat is slecht voor de PvdA en slecht voor het aanzien van de politiek. Ik zal er persoonlijk op toezien dat we die snel doorbreken.”

Of de 1.200 Groningse PvdA-leden Istha die kans geven moet dinsdag blijken, tijdens een afdelingsvergadering. De partij kan pas meebesturen als de eigenzinnige PvdA-leden het eens zijn met het collegeakkoord en de bezetting. Dat is de vraag. De Jonge Socialisten maken zich hard voor oud-wethouder Elly Pastoor en afdelingsvoorzitter Piet Boekhoudt weigert „het dictaat van het partijbestuur” te volgen en op te stappen. Daar begrijpt Istha niets van. „Boekhoudt heeft het partijbestuur zelf gevraagd om te interveniëren.” Wat doet Istha als de PvdA-leden niet akkoord gaan? „Ik ben ervan overtuigd dat de leden verstandig besluiten.”

In het nieuwe collegeprogramma staan de gemeentelijke financiën en het ‘bereikbaarheidsprobleem’ van de stad centraal. Zo moet de nieuwe VVD-wethouder van verkeer en vervoer uitvinden hoe de stad de aanbesteding van het tramproject kan stoppen. Het project kost zo’n 450 miljoen euro, waarvan de stad Groningen 100 miljoen voor zijn rekening zou nemen. De raad wil daar net als het college vanaf, tot woede van de provincie en de regiogemeenten.