Hervorming Egypte kan niet snel

Het lijkt erop dat strenge economische hervormingen in Egypte uit politieke overwegingen zullen worden uitgesteld. De regering die is benoemd door president Mohamed Mursi zou het vertrouwen van investeerders kunnen winnen door akkoord te gaan met een lening ter waarde van 4,8 miljard dollar door het Internationale Monetaire Fonds.

Rentebetalingen, salarissen en subsidies nemen driekwart van de totale overheidsuitgaven in beslag. Een lening van het IMF zou helpen om de regering draaiende te houden tegen een aantrekkelijk rentetarief. Maar het zal niet veel uithalen bij de bestrijding van het begrotingstekort, dat volgens het IMF dit jaar zal oplopen tot 10 procent van het nationale inkomen.

Bezuinigingen op de lonen van ambtenaren worden politiek onhaalbaar geacht. Maar de regering erkent dat er iets moet worden gedaan aan overdadige subsidies – vooral de driekwart ervan die vorig jaar werd besteed aan de verkoop van energie onder de marktprijs.

Als energiesubsidies volledig werden afgeschaft, zou de begroting bijna in balans zijn. Maar de Afrikaanse Ontwikkelingsbank suggereert dat tenminste een derde tot de helft van de huidige subsidies behouden moet blijven om de armsten van de samenleving in staat te stellen het hoofd boven water te houden.

De minister van Olie heeft een sanering van de subsidies voorgesteld. Maar de regering kijkt naar de parlementsverkiezingen, waarschijnlijk in maart. Bij de vorige verkiezingen won de Partij voor Vrijheid en Gerechtigheid van Mursi minder dan de helft van de stemmen. De partij is geneigd om onpopulaire besluiten uit te stellen, hoe noodzakelijk die besluiten ook zijn voor groei op de langere termijn.

Uitstel kan ook helpen om oppositie tegen de stap te verzachten, waardoor de kans op sociale onrust afneemt. In Nigeria en Jordanië hebben pogingen om subsidies te verlagen onlangs geleid tot felle tegenstand. Grote hervormingen van de subsidies in Iran konden op meer steun rekenen, mede dankzij een langdurige mediacampagne.

Het relatief onervaren kabinet van Mursi moet schipperen langs de breuklijnen van het oude regime. Investeerders willen duidelijkheid, maar het economische plan wordt nog afgerond. Het was al duidelijk dat het niet makkelijk zou zijn om de financiën van Egypte te herstellen en hervormen. Nu blijkt dat het ook niet snel zal gaan.

Breakingviews is een dagelijks commentaar vanuit de City in Londen. Vertaling door Frank Kuin.