Die belasting voor zzp’ers is helemaal niet zo voordelig

Moszkowicz onschuldig tot tegendeel is bewezen

Uitgebreid en op nogal negatieve en eenzijdige wijze is een artikel gepubliceerd, geschreven door de journalisten Marcel Haenen en Tom Kreling, over het (vermeende) isolement van Bram Moszkowicz (NRC Handelsblad, 20 oktober).

Moszkowicz is in opspraak geraakt en wordt verdacht van een groot aantal (waarvan sommige nog niet bewezen) overtredingen. Ondertussen wordt Bram niet meer geschikt gevonden voor het ambt van advocaat. Dit is de conclusie van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten Germ Kemper na het voorlopige onderzoek.

In een zeer persoonlijk stuk, met een verslag van onduidelijke interviews met familieleden die geen contact meer hebben met Bram en verschillende collega’s (sommigen zonder naamsvermelding), schetsen de journalisten hier een beeld van totale teloorgang van de advocaat.

Het hele artikel staat ook als zodanig aangekondigd op de voorpagina van de weekenduitgave.

De lezer krijgt vervolgens een sentimenteel verhaal over de beroemde vader Max, die door ziekte niet aanspreekbaar zou zijn. Al met al een onduidelijk verhaal waaruit beter geen conclusies getrokken worden. Toch is het stuk niet zonder grote consequenties, lijkt mij.

Begrijpelijk, maar toch jammer dat Bram Moszkowicz zelf geen commentaar op dit artikel wilde geven aan ‘linkse roddelkrant’ NRC. Dan had hij de redactie misschien op eenvoudige wijze kunnen wijzen op de grondpeiler van het recht: ‘niemand kan worden beschuldigd tot het tegendeel bewezen is.’

Nelleke Rondeltap

Leusden

Die belasting voor zzp’ers is niet zo voordelig

De commissie-Van Dijkhuizen stelt dat de belastingvoordelen van zzp’ers – zelfstandigenaftrek en winstaftrek – aangepakt moeten worden. Te veel mensen zouden alleen maar zelfstandig worden wegens deze belastingvoordelen.

De werkelijkheid is dat heel veel zzp’ers gestart zijn na ontslag uit loondienst en na tientallen zinloze sollicitaties. De commissie maakt dezelfde denkfout die vaak gemaakt wordt als jaarinkomens van interim-managers vergeleken worden met inkomens uit dienstverband. De zzp’er wordt onterecht gezien als een grootverdiener ten opzichte van zijn collega’s in loondienst.

De medewerker in loondienst ontvangt echter naast zijn salaris en vakantiegeld bijdragen en/of voorzieningen van zijn werkgever voor pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, ziektekostenverzekering, opleidingen, reiskosten of leaseauto, doorbetaalde atv- en vakantiedagen, WW/wachtgeldvoorzieningen, ontslagvergoedingen etc.

De zzp’er heeft de kleine belastingvoordelen hard nodig om onder andere zijn pensioen en arbeidsongeschiktheidvoorzieningen veilig te stellen. Veel zzp’ers werken, om het hoofd boven water te kunnen houden, voor te lage tarieven. Zij bezuinigen op pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat zal ooit zijn tol eisen, en dan staan zij bij het gemeenteloket voor een uitkering. Overheid, blijf van de belastingvoordelen voor zzp’ers af. Een verplichting voor een basisarbeidsongeschikheidsvoorziening en een basispensioenvoorziening zou een optie kunnen zijn.

Steven B.E. Halbertsma

Epse

Het belastingplan voor ondernemers haalt de zeis door culturele ondergroei

Het belastingplan van de commissie-Van Dijkhuizen om de zelfstandigenaftrek af te schaffen, zal vooral de culturele ondergroei van ons maatschappelijk bos uitroeien.

Meubelmakers, schilderijrestaurateurs, vioolbouwers, beeldend kunstenaars, decorbouwers: hun diensten zijn arbeidsintensief, hun vaste lasten onvermijdbaar hoog (werkplaats) en de marges daarom steevast klein.

Verreweg de meeste culturele zelfstandigen bedienen op maat de vraag uit hun omgeving. Ze kunnen dit dankzij de zelfstandigenaftrek.

Als de zeis van Magere Hein hen uitroeit, blijft de maatschappij verdord achter.

Paul Dijkman

Amsterdam