‘VVD en PvdA pakken bestaande gevallen hypotheekrenteaftrek aan’

Naarmate de eindfase van de formatie nadert, komen er steeds meer maatregelen naar buiten. Maar VVD-leider Mark Rutte weigert op het nieuws in te gaan. Foto ANP / Phil Nijhuis
Naarmate de eindfase van de formatie nadert, komen er steeds meer maatregelen naar buiten. Maar VVD-leider Mark Rutte weigert op het nieuws in te gaan. Foto ANP / Phil Nijhuis Naarmate de eindfase van de formatie nadert, komen er steeds meer maatregelen naar buiten. Maar VVD-leider Mark Rutte weigert op het nieuws in te gaan. Foto ANP / Phil Nijhuis

VVD en PvdA gaan de hypotheekrenteaftrek voor bestaande gevallen definitief beperken. Dat schrijft althans De Telegraaf vandaag op basis van bronnen rond de kabinetsformatie.

Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek jaarlijks met een half procent verminderd. Vooral huizenbezitters die in het hoogste belastingtarief vallen worden daardoor getroffen, meldt de krant.

De maatregel levert structureel 770 miljoen euro op. Dat geld moet via inkomstenbelasting worden teruggegeven aan de burger. In totaal bezuinigen de VVD en de PvdA voor zestien miljard, een miljard meer dan tot nu toe werd aangenomen.

‘Kabinet telt extra minister’ - ‘Asscher minister’

De Telegraaf weet verder te melden dat het nieuwe kabinet een minister extra telt. Er komt een aparte programmaminister bij voor de woningmarkt en de hervorming van de rijksdienst. Daarmee komt het totaal aantal ministers van het tweede kabinet-Rutte op dertien uit.

De krant speculeert dat er in het kabinet onder meer plaats is voor de Amsterdamse PvdA-wethouder Lodewijk Asscher en voormalig PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen. Aan de zijde van de VVD keren vermoedelijk alle ministers terug met uitzondering van Uri Rosenthal.

Niks is zeker, maar deze maatregelen lekten uit

PvdA-leider Samsom en VVD-leider Mark Rutte onderhandelen sinds 21 september over een regeerakkoord. Deze week kwamen berichten naar buiten dat een akkoord ophanden was. Zoals steeds de afgelopen weken benadrukken bronnen in Den Haag dat het proces van uitruilen op het laatste moment nog veranderingen teweeg kan brengen, en dat definitieve conclusies voorbarig zijn.

Volgens RTL Nieuws, die gisteren ook al berichtte over de beperking van de renteaftrek, is er ook overeenstemming over het deels inkomensafhankelijk maken van de zorgpremies en een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Gisteren meldde RTL-journalist Frits Wester al dat de aanvullende beurs voor studenten intact zou blijven.

Contouren regeerakkoord worden langzaam zichtbaar

Ondanks het feit dat het regeerakkoord nog losse eindjes kent, lijken enkele contouren van het akkoord zichtbaar te worden, zo schreef NRC Handelsblad gisteren:

  • Een pro-Europese houding;
  • Een nivellerende inkomenspolitiek, bijvoorbeeld door de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken;
  • Het schrappen van bedrijfssubsidies en invoeren van hogere werkgeverslasten, bijvoorbeeld door werkgevers meer sociale premies te laten betalen;
  • Beperkte verlaging van de hypotheekrenteaftrek voor lopende aflossingsvrije hypotheken;
  • Verkorting van de WW-duur en een versoepeling van het ontslagrecht.