Hoofdredacteur verlaat HP/De Tijd, redactie kleiner

De hoofdredacteur van opinietijdschrift HP/De Tijd, Frank Poorthuis, treedt per 1 januari af. Ook verdwijnen op de redactie drie van de elf arbeidsplaatsen.

Poorthuis vertrekt omdat hij het niet eens is met de besparingen op zijn budget. „We moeten zoveel bezuinigen, zowel op de redactie als andere posten, dat ik niet het blad zou kunnen maken dat ik wil maken”, zegt Poorthuis. „Het is niet mijn ding met een kleine rompredactie een tijdschrift te maken. Dan kan beter iemand anders het doen.”

Hij benadrukt dat er geen ruzie is tussen hem en de uitgever, en dat hij het „jammer” vindt dat hij vertrekt. Poorthuis: „De uitgever heeft me verzocht te blijven. Ik snap goed dat een begroting moet kloppen. We waren ook met een zware redactie.” Als oorzaak voor het strakke budget wijst hij naar de teruglopende inkomsten uit advertenties. „In het blad staan nauwelijks advertenties. Daar heeft de hele branche last van.”

Poorthuis trad in februari 2011 aan. Onder zijn leiding werd het blad in april 2012 een maandblad, en verlegde het de focus naar digitaal. „Ik kijk met grote tevredenheid terug. We hebben er wat moois van gemaakt, een achtingswaardig opinieblad met stevige inhoud, dat uitstekend verkocht en een hele nieuwe markt had gevonden.”

De oplagecijfers van het tweede kwartaal van dit jaar, de eerste telling na de overgang van weekblad naar maandblad, geven Poorthuis gelijk. HP/De Tijd had toen een betaalde oplage van ruim 26.000 stuks. Dat was bijna het dubbele van de oplage in het eerste kwartaal. Die bereikte toen een dieptepunt met 15.000 betaalde exemplaren. De betaalde oplage (abonnementen en losse verkoop) schommelde sinds 2000 tussen 30.000 en 40.000 exemplaren. Vanaf 2008 laat het blad een daling zien. Het is de vraag hoe lang het effect van de overgang naar een maandelijkse frequentie aanhoudt. Vaak keert de oplage na een kortstondige opleving terug op het oude niveau.

Het is niet de eerste reorganisatie bij HP/De Tijd. De fusie tussen de weekbladen Haagse Post en De Tijd in 1990 was al uit financiële nood geboren. En in 2008 werd de redactie verkleind. Uitgever Audax wilde eerst dat het blad tweewekelijks zou verschijnen, maar het bedrijf handhaafde uiteindelijk de wekelijkse frequentie. Poorthuis weet nog niet wat hij gaat doen. „Vooralsnog aan de laatste nummers werken.”