HBO-raad: liever langstudeerboete dan leenstelsel - De Graaf nuanceert

Studenten in een collegezaal van de Erasmus Universiteit. Foto ANP / Koen Suyk

Thom de Graaf, voorzitter van de HBO-raad, heeft liever een herintroductie van de onlangs afgeschafte langstudeerboete dan de invoering van het sociale leenstelsel. De Graaf vreest dat de studielening jongeren met weinig geld afschrikt om te gaan studeren. Daarover bericht De Telegraaf vanochtend.

De voorzitter van de HBO-raad was eerder geen voorstander van de langstudeerboete, maar hij meent nu dat er op den duur onvoldoende geld overblijft om minima van aanvullende beurzen te voorzien. Dat weerhoudt velen van studeren.

Het aantal voorstanders van het leenstelsel vormt ook in de Eerste Kamer geen meerderheid, meent De Graaf. Dit biedt volgens hem ruimte voor een mix van nieuw beleid. Waarbij, volgens de voorzitter, “ook overjarig studeren moet worden ontmoedigd.”

Eerder waarschuwde De Graaf dat bij afschaffing van de basisbeurs circa 20.000 aankomende studenten weg zullen blijven. Hij baseerde zijn uitspraak op een door de HBO-raad geïnitieerde onderzoek.

‘Zoveel levert de langstudeerboete niet op’

Onderwijsredacteur Bart Funnekotter van NRC Handelsblad heeft er een hard hoofd in dat de beslissing over de langstudeerboete teruggedraaid wordt. Volgens hem levert het sociale leenstelsel meer op dan De Graaf in zijn betoog doet voorkomen. Funnekotter:

“Ik zie het niet gebeuren dat die beslissing teruggedraaid wordt. Het sociale leenstelsel levert het kabinet 400 tot 500 miljoen euro meer op dat de langstudeerboete. Daar heeft de overheid op lange termijn meer aan.”

Update 10.02 uur: In een reactie op het vandaag in De Telegraaf verschenen bericht zegt De Graaf niet te pleiten voor een langstudeerboete. Wel zegt de voorzitter aan te dringen op ruimte in het regeerakkoord om de maatregelen omtrent de financiering van het hoger onderwijs nader te overleggen. Over het leenstelsel stelt De Graaf:

“Een leenstelsel lijkt politiek onvermijdelijk, maar de toegang tot het hoger onderwijs moet geborgd zijn, bijvoorbeeld door een verruimde aanvullende beurs voor lagere inkomensgroepen.”

De Graaf zegt verder:

“Eventuele andere maatregelen bijvoorbeeld om al te overjarig studeren te ontmoedigen, gaan we niet bij voorbaat uit de weg als die beter en rechtvaardiger zouden zijn dan de nu af te schaffen langstudeerboete: liever maatregelen die overjarig studeren tegen gaan dan maatregelen die het studeren op zichzelf tegengaan.”