Alle dieren lijden pijn - veehouders overtreden welzijnsregels

Nederlandse veehouders lappen massaal dierenwelzijnswetten aan hun laars. Daardoor kampen dieren in de Nederlandse vee-industrie met tal van gezondheidsklachten en lijden ze onnodig pijn. Dat zeggen de stichtingen Dier & Recht en Varkens in Nood in Trouw, op basis van een inventarisatie van overheidsgegevens. De Nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA)kan zich deels herkennen in het rapport.

Foto ANP/ Lex van Lieshout

Nederlandse veehouders lappen massaal dierenwelzijnswetten aan hun laars. Daardoor kampen dieren in de Nederlandse vee-industrie met tal van gezondheidsklachten en lijden ze onnodig pijn. Dat zeggen de stichtingen Dier & Recht en Varkens in Nood in Trouw, op basis van een inventarisatie van overheidsgegevens. De Nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA)herkent zich deels in het rapport.

De organisaties hebben de wetgeving op het gebied van dierenwelzijn naast controlegegevens van onder andere de nVWA gelegd. Aan de hand daarvan berekenden de stichtingen dat in de veehouderij jaarlijks sprake is van een tot 2,5 miljard overtredingen. Volgens het rapport wordt de wet maar voor 5 procent nageleefd, terwijl het streven van de overheid ligt op 80 procent volgens nota ‘Dierenwelzijn en Diergezondheid’. De nVWA ontkent dit, de gebruikte gegevens zouden niet representatief zijn voor de hele doelgroep.

De nVWA zou niet goed controleren

Het rapport stelt verschillende misstanden aan de kaak zoals plofkippen die door verwondingen en een misvormd lichaam nauwelijks meer kunnen lopen, vies drinkwater, het onverdoofd afbranden van biggenstaartjes, en de slechte lucht in de stallen die longontsteking en geïnfecteerde ogen zou veroorzaken bij dieren.

De dierenrechtenactivisten stellen dat het toezicht van de nVWA faalt. Er zouden te weinig controles zijn en bepaalde overtredingen zouden “bewust of onbewust” buiten beschouwing worden gelaten bij de controles.

De nVWA: discussie is mogelijk

In een reactie laat de nVWA weten zich in sommige bevindingen van het rapport te kunnen herkennen - zoals overtredingen bij het houden van varkens - maar worden ook conclusies getrokken die “feitelijk onjuist” zijn zoals de gestelde nalevingspercentages.

Ook wijst de toezichthouder erop dat wel degelijk wordt voldaan aan Europese regels, daar die zijn geïntegreerd in de Nederlandse wetgeving. Over de kwaliteitscontrole merkt de nVWA op dat de bal daarvoor eigenlijk bij de politiek ligt:

“De NVWA controleert op alle wettelijke normen, ook als het om zogenaamde open normen gaat. Dat zijn normen waarvoor geen exacte getalsmatige criteria in de wet zijn vastgelegd. De NVWA inspecteur beoordeelt dan vanuit zijn professionaliteit in hoeverre aan de open norm voldaan wordt, en in twijfelgevallen zoekt hij overleg met collega’s. Maar het is wel zo, dat juist open normen aanleiding kunnen zijn voor discussie.”

Overigens gaat de nVWA binnenkort een nieuwe manier van toezicht invoeren in de varkenshouderij.

PvdA-Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken is in ieder geval van plan het kabinet vandaag om een reactie te vragen naar aanleiding van het rapport. In Trouw zegt hij:

“Er vinden te veel misstanden plaats in de bio-industrie. De wijze waarop veel dieren leven is van een ongelooflijke triestheid. Die kan niet langer, ook in ogenschouw nemend dat Nederland koploper wil zijn op het gebied van dierenwelzijn.”