Uitglijden in Roermond

Het terugtreden van wethouder en senator Jos van Rey (VVD) uit de gemeentepoltiek en de Eerste Kamer is een wijs besluit. Zijn positie was onhoudbaar – met aanblijven zou hij het gemeentebestuur en zijn partij (verder) hebben beschadigd. De contacten die Van Rey met een bevriende projectontwikkelaar onderhield worden door het Openbaar Ministerie nageplozen. De wethouder werd door het OM afgeluisterd. Er bestaat een vermoeden van corruptie. Van Rey lekte geheime informatie naar een partijgenoot die solliciteerde naar het burgemeesterschap van Roermond, zo bleek uit de telefoontap. Het bevoordelen van een partijgenoot met giften of diensten is een schending van de ambtseed. Voor de zomer werden de banden van Van Rey met de vastgoedsector al onderzocht door een ad hoc-commissie, op verzoek van het college van B & W. De uitslag was toen dat er sprake was van een beperkte belangenverstrengeling, van geringe politieke betekenis.

De enige conclusie die nu getrokken kan worden is dat het toch ernstiger lijkt te zijn. De komende dagen en weken moet er opening van zaken komen. Een raadslid van GroenLinks die gisteravond op basis van een politieverhoor de burger wilde bijpraten werd door de burgemeester bedreigd met strafvervolging. Dat versterkt het beeld dat het gemeentebestuur iets wil verbergen.

Wat is er aan de hand in Roermond? Dat willen we echt weten. Beeldvorming dreigt nu zijn eigen werk te doen. Er komen te vaak VVD-functionarissen in opspraak wegens fraude of onethisch gedrag. Een provinciale bestuurder in Noord-Holland, een advocaat-generaal in Amsterdam, een bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. De partij die een harde law-and-order-aanpak voorstaat, daders aanspraak op ‘meeleven’ expliciet ontzegt, zet de eigen geloofwaardigheid op het spel als het nu niet duidelijk is. Maar voorlopig zwijgt het VVD-bestuur. Terwijl bij de lokale overheid eerder kwesties rond VVD’ers waren. Te ruim declareren of macht gebruiken om relaties te bevoordelen. Delft kende zijn gondelaffaire, met een VVD-wethouder die met grond leek te manipuleren. De VVD-burgemeester van Schiedam vocht een ruzie met een aannemer uit via de gemeente.

De burger is er niet van gediend. Gedrag van de overheid moet behalve billijk en aanvaardbaar moreel onkreukbaar zijn. De moderne regent zit er niet voor zichzelf, maar voor de burger. De overheid is van ons allemaal. Gedoe met uitjes, het ‘onderhouden’ van relaties; allemaal overbodige onzin. Ook fatsoen is een beginsel van behoorlijk bestuur.