opinext@nrc.nl

Baudets denken is gesloten

Thierry Baudet meent dat de EU een religie is (Opinie, 21 oktober), omdat zij die pleiten voor meer Europese integratie volgens hem niet in staat zijn om aan te geven wat er zou moeten gebeuren om hen van hun religie te laten vallen. Of van hun ideologie natuurlijk, maar die twee begrippen worden door Baudet op één hoop gegooid. De eurofiele vasthoudendheid zou de „hopeloze elite” verraden als mensen met een onwetenschappelijke benadering van de werkelijkheid. Deze stelling is gebaseerd op een fundamentele begripsverwarring.

Politiek is geen wetenschap. Politiek is de strijd tussen overtuigingen over hoe de maatschappij in de toekomst zou moeten functioneren; maatschappijwetenschap is de zoektocht naar hoe de maatschappij in het heden functioneert of in het verleden heeft gefunctioneerd. Baudet beoordeelt de ideaalbeelden van politici als waren zij de wereldbeelden van wetenschappers: niet op hun wenselijkheid, maar op hun waarheidsgehalte. Dat Baudet deze exercitie aangaat, betekent dat hij meent in de toekomst te kunnen kijken. Hij toont daarmee vooral aan hoe gesloten zijn eigen denken is geworden.

Gerard Jan Ritsema van Eck

Dubbele moraal

Ik ben het niet oneens met het artikel van Thierry Baudet, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hij er een dubbele moraal op nahoudt. Voor zover ik het begrijp, vindt hij het belangrijk dat Nederland zijn soevereiniteit behoudt. Dit is eenzelfde religie als die van de elite die hij beschrijft. Wat is het verschil tussen het uitgangspunt van een eurofiel en dat van een nationalist? Dit is niet meer dan een kwestie van overtuiging.

Mij bekruipt het idee dat de columnist – vaak terecht – een bepaalde kritiek levert, maar vervolgens nalaat de hieraan tegenovergestelde standpunten te bekritiseren. Hierdoor wekt Baudet de schijn van partijdigheid en mist zijn boodschap nuance.

Stefan Koolen

Rotterdam