KPMG eist dat Vestia geen klacht of claim indient

KMPG eist dat woningcorporatie Vestia geen schadeclaim of tuchtklacht tegen de accountant indient. Als Vestia niet bereid is een vrijwaringsclausule te tekenen, dan wil KMPG de jaarverslagen van Vestia over 2010 en 2011 niet goedkeuren. Dat bevestigen betrouwbare bronnen na berichtgeving in Het Financieele Dagblad.

KPMG-accountant Marco Noorlander keurde het verslag over 2010 eerder goed. Later bleek dat Vestia grote risico’s liep met 23 miljard euro aan renteverzekeringen (derivaten). In juni bereikte Vestia een akkoord met banken over een afkoopsom van twee miljard euro. Het Openbaar Ministerie verdenkt kasbeheerder Marcel de V. van Vestia en tussenpersoon Arjan G. van miljoenenfraude met de derivaten.

KPMG trok eind april de goedkeuring over het jaarverslag van 2010 zelf in. De accountant verklaarde „twijfels” te hebben of alle derivaten „op een juiste manier” in het verslag waren verwerkt. Vestia schreef destijds aan de Kamer van Koophandel dat het verslag mogelijk „ernstig tekort schiet” naar wettelijke normen.

Vestia heeft KPMG enkele weken geleden laten weten dat het een tuchtklacht tegen de accountant voorbereidt. Een schadeclaim is momenteel niet aan de orde. Eerder diende Pieter Lakeman, voorzitter van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie een tuchtklacht in tegen Noorlander bij de Accountantskamer. Ook de Autoriteit Financiële Markten zal naar verwachting deze maand een tuchtklacht indienen.

Vestia wil geen commentaar geven. KMPG ontkent dat de accountant vrijwaring eist en noemt het verhaal „aperte onzin” en „onze eer te na”. KPMG beraadt zich op de samenwerking met Vestia omdat de mogelijke tuchtklacht vragen oproept in het „maatschappelijk verkeer”. „Normaal gesproken is het einde oefening. We gaan de knoop snel doorhakken”, stelt KPMG.

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) bevestigt dat een accountant zich moet beraden als de „onafhankelijkheid” in het geding is, aldus een woordvoerder. Over de vrijwaringsverklaring doet de NBA geen uitspraken zolang er er niet meer feiten bekend zijn.

Het herziene jaarverslag over 2010 en dat over 2011 zouden bijna zijn afgerond. Formeel had Vestia het jaarverslag over 2011 al op 1 juli hebben moeten indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.