In Waalre praat men 'niet of nauwelijks' meer over de aanslag

Nederland, Waalre, 18-10-12 Het uitgebrandde gemeentehuis in Waalre. © Photo Merlin Daleman
Nederland, Waalre, 18-10-12 Het uitgebrandde gemeentehuis in Waalre. © Photo Merlin Daleman

Het karkas staat er nog. De monumentale gevel, gestut door stalen latten zo hoog als rugbypalen. De burgemeesterskamer, met de ramen roetzwart. Drie maanden geleden reden twee auto’s in op het gemeentehuis van Waalre. Het pand brandde grotendeels af, de aanslagplegers sloegen op de vlucht. Het kleine dorp was, even, landelijk nieuws. De Brabantse commissaris van de koningin uitte zijn zorg en minister Opstelten van Veiligheid bezwoer alles op alles te zetten om de daders te pakken.

Die daders zijn, drie maanden later, nog steeds voortvluchtig. Veertig rechercheurs zitten sinds de nacht van de aanslag fulltime op de zaak – grofweg 19.000 manuren. Maar op de vraag naar de voortgang van de zaak luidt het antwoord van de politie Brabant Zuidoost nog steeds: „Daar kunnen wij helaas niets over zeggen.” En dus is het stil, in Waalre. In de Wolderse Wever, de kroeg in het hart van het dorp, praat het barpersoneel onderling „niet of nauwelijks” meer over de aanslag. „Wat valt er nog over te zeggen? Waalre moet verder”, zegt kroegbaas Hans Daris.

Ook rond het gemeentehuis is het stil. De ramptoeristen hebben de bouwval nu wel gezien. Of het gemeentehuis wordt gesloopt, is nog onduidelijk. Eind november neemt het college van burgemeester en wethouders waarschijnlijk een besluit. Binnenkort brengt de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed een rapport uit met aanbevelingen over mogelijke scenario’s: sloop, restauratie of behoud van monumentale delen.

Het ambtenarenapparaat van Waalre is na de aanslag verhuisd naar een nieuw, tijdelijk gemeentehuis – een pand in een kantorenpark. De balie burgerzaken ontbreekt nog. „Als overheid lopen we aan tegen onze eigen regels”, zegt wethouder Harry Teeven. „Zo’n balie burgerzaken moet voldoen aan allerlei veiligheidseisen. Zaken als de minimale afstand tussen baliemedewerker en klant.” Gevolg is dat inwoners van Waalre hun paspoort nog steeds moeten aanvragen in de brandweerkazerne – net als daags na de aanslag. Over een paar weken verkast burgerzaken eindelijk naar het tijdelijke gemeentehuis en dan is, zoals burgemeester Henri de Wijkerslooth het zegt, „alles weer min of meer normaal.” Maar volledig normaal zal Waalre voorlopig niet worden. Welke andere gemeente acht het noodzakelijk om voor haar raadhuis rotsblokken neer te leggen?

Normaal is evenmin de gespannen verhouding tussen de gemeente en het woonwagenkamp van Waalre. Daags na de aanslag wezen beschuldigende vingers naar het kamp. De aanslag zou een escalatie kunnen zijn van een conflict met de gemeente. Op het kamp staan behalve woningen ook grote loodsen en de gemeente wil die loodsen laten afbreken via een nog goed te keuren bestemmingsplan. De kampbewoners zijn van meet af aan verontwaardigd over het plan en discussies met de gemeente liepen hoog op. Vorig jaar juni nam de politie daarom veiligheidsmaatregelen: de ramen in het huis van de burgemeester zijn sindsdien voorzien van extra dik glas.

Dat veiligheidsglas gaat voorlopig niet weg. De gemeenteraad keurt het bestemmingplan hoogstwaarschijnlijk begin 2013 goed. Die loodsen op het kamp moeten daarna echt weg. Bewoner Bart Pruymboom (41) snapt niet waarom de burgemeester achter veiligheidsglas woont. „Ze zijn bang voor iets waar ze niet bang voor hoeven zijn.” Over de aanslag op het gemeentehuis wil hij ook nog iets kwijt. „Net als u heb ik geen idee wie erachter zit.”

Verslaggever