Geen winnaar derde debat: Obama niet in problemen, Romney maakt geen fouten

Het derde televisiedebat tussen Obama en Romney heeft geen duidelijke winnaar opgeleverd. De president kwam in het debat over Amerika’s buitenlandbeleid eigenlijk geen moment in de problemen, maar Romney maakte op zijn beurt ook geen grote fouten. Beide kandidaten waren het vooral ook vaak eens. Onze correspondent Guus Valk zei dat van een echt debat

Romney en Obama vannacht tijdens het derde televisiedebat over Amerika's buitenlandbeleid. Foto AFP / Saul Loeb

Het derde televisiedebat tussen Obama en Romney heeft geen duidelijke winnaar opgeleverd. De president kwam in het debat over Amerika’s buitenlandbeleid eigenlijk geen moment in de problemen, maar Romney maakte op zijn beurt ook geen grote fouten. Beide kandidaten waren het vooral ook vaak eens.

Onze correspondent Guus Valk zei dat van een echt debat geen sprake was en dat vooral Romney erg voorzichtig was:

“Het was geen debat, in die zin dat echte meningsverschillen met name door Romney vermeden werden. Romney ontweek controversiële thema’s, zoals de rol van de regering-Obama na de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Tijdens het vorige debat ging die strategie mis, waarschijnlijk daarom hield hij het nu bij algemeenheden. Obama zocht veel de aanval en onderbrak Romney voortdurend, al constateerde hij ook dat hij en Romney het eigenlijk eens zijn. Romney probeerde niet Obama rechts in te halen, op thema’s als Libië, Iran of Israël. Daarbij wilde hij fouten vermijden. Hij leek soms tijd te willen winnen door lang over een onderwerp te praten zonder echt iets te zeggen. Het meeste vuurwerk kwam toen het over binnenlandse politiek ging, met name over de auto-industrie in Detroit. Obama kwam geen moment echt in de problemen. Anderzijds zal hij ook niet veel zwevende kiezers hebben aangesproken.”

Twitter avatar apjvalk Guus Valk Romney wordt me iets te veel als verliezer geduid. Wie weet slaat zijn ‘Ik ben geen neocon’-boodschap wel een beetje aan in de swing states

Bekijk hier de belangrijkste momenten van het debat terug.

Romney valt Obama niet opnieuw aan over Libië

Het debat begon met een vraag over Libië. Dat werd een campagnethema door de aanval op het Amerikaanse consulaat in Libië waarbij onder anderen de Amerikaanse ambassadeur werd gedood. In het debat van vorige week verweet Romney Obama dat hij het incident geen ‘terreurdaad’ wilde noemen. Opvallend genoeg ging Romney er vannacht niet op door. De president verdedigde zijn Libië-beleid daarentegen wel ferm en herinnerde de Amerikaanse bevolking eraan dat de VS onder zijn leiding een coalitie leidde die er zonder grondtroepen in slaagde het regime van Gaddafi ten val te brengen.

Twitter avatar apjvalk Guus Valk Romney schuift wat op naar links, benadrukt belang van ‘nation building’ in het Midden-Oosten. Rechts inhalen Obama niet succesvol genoeg?

Obama zei in het debat expliciet dat hij achter Israël zal staan als het land zou worden aangevallen door Iran. Ook beloofde Obama dat Iran geen kernmacht zou worden zolang hij president is. Romney stelde dat Obama te weinig tegen de nucleaire ambities van Iran te hebben gedaan en beloofde de sancties tegen het land te verscherpen. Hij gaf Obama gelijk dat militair ingrijpen in Iran voor Amerika een allerlaatste optie zou zijn.

Binnenland belangrijk thema in buitenlanddebat

Vooral Romney probeerde het debat ook te gebruiken om binnenlandse onderwerpen als de economie aan te snijden. Hij herhaalde zijn belofte van het scheppen van meer banen en zei dat een sterke economie in Amerika zelf cruciaal is voor Amerika’s leiderschap in het buitenland. Obama greep de kans aan om zijn binnenlandse beleid van de afgelopen jaren te verdedigen en wees onder meer op zijn maatregelen in het onderwijs, die volgens de president de concurrentiepositie van de VS op de lange termijn verbeteren.

Gevraagd naar hoe hij het geld vindt om te investeren in het leger, zei Romney dat hij Obamacare zou afschaffen en in een reeks andere overheidsprogramma’s zou gaan snijden. Obama verweet Romney dat hij onnodig veel geld in de strijdkrachten wil investeren en dat dit ten koste gaat van de gewone Amerikaan.

Twitter avatar apjvalk Guus Valk Banen, werkloosheid, staatsschuld - prima debat over buitenlands beleid tot nu toe

Als het ging om Afghanistan en Pakistan, liet Obama het niet na te wijzen op het doden van Osama bin Laden. Romney was opmerkelijk positief over Obama’s beleid in Afghanistan en zei dat het sturen van extra Amerikaanse troepen had gewerkt en dat het trainen van Afghaanse militairen en agenten op schema lag. Beide kandidaten committeerden zich aan het terugtrekken van alle Amerikaanse soldaten aan het einde van 2014.

Romney: Obama heeft niet geleid in Syrië

Naar het geweld in Syrië werd de kandidaten ook gevraagd. Romney noemde het belangrijk voor de VS dat het regime van Assad snel ten val komt vanwege het bondgenootschap met Iran, maar zei dat het voor Amerika niet nodig was om militair in te grijpen. Hij verweet de regering-Obama te weinig leiderschap rondom Syrië te hebben getoond. Obama noemde de gebeurtenissen in Syrië “tragisch”, maar zei dat het uiteindelijk aan de Syriërs zelf is de koers van hun land te bepalen en benadrukte dat de VS onder zijn leiding de gematigde krachten in het land zullen blijven steunen.

Romney legde in het debat de nadruk op de bijzondere rol die Amerika volgens hem heeft in de wereld. Volgens de Republikein moeten de VS internationaal leiderschap tonen en niet het initiatief laten aan andere landen. Obama zei dat de wereld een sterk Amerika nodig heeft en stelde dat de VS sterker staan dan toen hij aan de macht kwam. De president noemde onder meer het verstevigen van bondgenootschappen in Azië.

Aan het einde van het debat kwam Amerika’s rivaal China nog aan de orde. Obama maakte Romney het verwijt veelvuldig te hebben geïnvesteerd in bedrijven en investeringsmaatschappijen die banen uit Amerika hebben weggehaald. Romney stelde zich ten aanzien van China op als hardliner door te zeggen dat hij als president zou durven zeggen dat China valutakoersen manipuleert. Wel zei de Republikein dat China geen vijand, maar een partner is.