Effect crisis stijgt in cultuursector

Het effect van de economische crisis op de culturele sector zal de komende jaren duidelijk zichtbaar worden. Bovendien wordt de sector vanaf volgend jaar geconfronteerd met de effecten van het bezuinigingsbeleid, staat in het rapport Cultuur in Beeld 2012 dat het ministerie van Onderwijs maandag heeft gepubliceerd.

Delen van de sector die geen subsidie krijgen, zoals de architectuur- en boekenbranche, hebben al langer last van de crisis. Architecten ondervinden grote problemen doordat de huizen- en kantorenmarkt is stilgevallen. Ook de markt voor boeken stond het eerste kwartaal van dit jaar flink onder druk en bij de galeriehouders was eveneens sprake van een omzetdaling.

Vrije theaterproducenten en de podia kampen sinds 2008 met een teruggang van het aantal bezoekers, ofschoon de prijzen werden verlaagd. „Door de recessie maken mensen scherpere keuzes in hun uitgaven”, stelt het rapport.

Het komende jaar blijven de economische vooruitzichten ongunstig en daalt de koopkracht. „Het zal zowel voor de gesubsidieerde als de niet-gesubsidieerde sector veel inspanning kosten om publiek te blijven binden.”

De crisis zorgt ook voor een stijging van het aantal faillissementen. Dat geldt met name voor film-, radio-en televisieproducenten. De verwachting is dat het aantal faillissementen in de culturele sector zal toenemen. In de eerste helft van dit jaar waren het er al net zo veel als over heel 2011.

De gesubsidieerde instellingen hadden tot nu toe weinig last van de recessie. Wel was er sinds 2008 een lichte afname van de groei van het aantal bezoekers. Deze sector kent een trouw en koopkrachtig publiek, dat het ook in deze tijd niet laat afweten. Deze instellingen krijgen vanaf volgend jaar echter te maken met de effecten van de bezuinigingen op kunst en cultuur.

Het kabinet snijdt voor 200 miljoen in de subsidies. Staatssecretaris van Cultuur Zijlstra (VVD) wil dat cultuurinstellingen minder afhankelijk worden van overheidsbijdragen. Volgens het rapport hebben de meeste gesubsidieerde instellingen veel aandacht voor ondernemerschap en verwachten zij volgend jaar ongeveer zeven procent extra eigen inkomsten te genereren. (Novum)