Democratisch tekort

Zowel Thierry Baudet als Geert Wilders en Barry Madlener (Opinie, 19 oktober) tonen zich tegenstanders van een politieke Europese Unie en prijzen het behoud, dan wel het herstel, aan van de natiestaat. Er is veel op hun uitlatingen aan te merken – vooral de nationalistische argumenten van Wilders en Madlener slaan nergens op – maar alle auteurs hebben gelijk als zij het democratische tekort van Europa aan de kaak stellen. Daar, en nergens anders, ligt de oplossing voor al het huidige ongenoegen: een Europese constitutie met een duidelijke scheiding van federale en nationale bevoegdheden, een Europese regering, een rechtstreeks gekozen Europarlement en een Federale Raad naar het voorbeeld van de Bundesrat, die tevens fungeert als Constitutioneel Hof.

O.L.E. Jongmans

Wateringen