Brieven en Tweets

Dit is de brievenpagina van NRC Handelsblad. U bent van harte uitgenodigd om bij te dragen aan deze pagina. Stuur een brief naar opinie@nrc.nl, of richt een tweet aan @nrc_opinie.

Opstelten minacht rol journalist in democratie

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) steunt „volledig” de smaadzaak van zijn in opspraak geraakte secretaris-generaal Joris Demmink tegen journalisten van het Algemeen Dagblad. Dit schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van harde beschuldigingen van kindermisbruik.

De secretaris-generaal is al jaren omstreden door de aanhoudende geruchten en aantijgingen wegens ontucht met minderjarigen, en was dit al bij zijn aantreden in 2002. De geruchten en verdachtmakingen zijn volgens Opstelten onwaar.

Met zijn opstelling minacht Opstelten de rol van de journalist als public watchdog in een democratische samenleving. Deze rol manifesteert zich ten volle wanneer het gaat om mogelijke misdrijven begaan door een man die boven aan de ambtelijke hiërarchie van Justitie staat. Ontucht met minderjarigen is een zeer ernstige misstand. De mogelijkheid dat de topman van Justitie zich aan misbruik van minderjarige jongens schuldig zou hebben gemaakt, is in hoge mate verontrustend.

Opstelten wil die mogelijkheid zelf graag uitsluiten en neemt nu alvast plaats op de stoel van de rechter, door zijn oordeel dat de nieuwe aantijgingen „geen begin van juistheid” kennen. Is dit alvast de boodschap aan de rechter die moet oordelen over deze zaak, een rechter die wellicht mede door Demmink zelf is benoemd?

Opstelten heeft met zijn opstelling zijn eigen lot verbonden aan dat van zijn binnenkort met pensioen gaande secretaris-generaal.

Matthijs Kaaks

Media-advocaat in Amsterdam

De keerzijde van het aftoppen van pensioenen

Het belastingplan van de commissie-Van Dijkhuizen heeft onbedoeld nadelige gevolgen voor het Nederlandse pensioenstelsel. De commissie wil het opbouwen van pensioen zwaarder belasten. Dit is een bedreiging voor ons stelsel, dat is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit.

Het voorstel zal ertoe leiden dat werknemers voor hun inkomen boven de 62.500 euro niet langer via hetzelfde fonds pensioen opbouwen als voor hun inkomen beneden deze grens. Het pensioenstelsel wordt hiermee een stuk complexer. Hoge inkomens zullen gedeeltelijk worden uitgesloten van de collectiviteit.

De nadelen van een dergelijke variant zijn zichtbaar in het Verenigd Koninkrijk. Vooral leidinggevenden en beleidsbepalers worden voor een deel van hun pensioeninkomen uitgesloten van de collectiviteit. Dit is een belangrijke oorzaak van de verslechtering van de collectieve pensioenen en sluiting van collectieve pensioenfondsen.

Bovendien zijn werknemers met hogere inkomens zo meer aangewezen op individuele producten voor hun pensioenopbouw. Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijken deze producten bijna zes keer zo duur als een collectief pensioen.

Ook de overheid verliest uiteindelijk door af te toppen. Op korte termijn stijgen de belastingsinkomsten, maar op langere termijn dalen ze juist. Hopelijk zal het nieuwe kabinet bij zijn oordeel over de adviezen de lange termijn laten prevaleren boven het kortetermijngewin.

Bart LeblancWillem Jelle Berg

Bestuursleden van ABP

Curaçaose bevolking kiest geen onafhankelijkheid

Met verbazing heb ik de eerste reacties gelezen van Nederlandse politici na de verkiezingsuitslagen op Curaçao. Het eiland zou met de winst van de partij Pueblo Soberano gekozen hebben voor de onafhankelijkheid.

Deze partij heeft weliswaar een forse winst behaald, maar vertegenwoordigt ‘slechts’ 22,6 procent van de bevolking. Wat je ook vindt van de MFK van Gerrit Schotte, en van de door hem gedane beloftes van 150 Antilliaanse gulden per stem, de MFK zal niet snel streven naar onafhankelijkheid. Schotte beseft maar al te goed dat zijn geldkraan zonder Nederland opdroogt. De partij MAN, met een kleine 10 procent van de stemmen, heeft over deze kwestie geen duidelijk standpunt ingenomen. PAR, PAIS en PNP, samen goed voor 40,3 procent van de stemmen, zijn uitgesproken tegenstanders van onafhankelijkheid. Het is dus volledig onjuist om te stellen dat het Curaçaose volk gekozen heeft voor onafhankelijkheid.

Twee jaar geleden had Nederland de mogelijkheid de destijds beoogde Curaçaose ministers te screenen, maar koos het voor afzijdigheid. Nu geven Nederlandse politici een verkeerde draai aan de verkiezingsuitslag. Niet de Curaçaose bevolking, maar Den Haag lijkt te hebben gekozen voor een onafhankelijk Curaçao.

Gina Provó Kluit-Gonesh

Jakarta, Indonesië

Beveiligingsmaffia kaapt overval van de Kunsthal

Wat er nu met de Kunsthal gebeurt, herinner ik mij maar al te goed van de inbraak in het Westfries Museum toen ik daar directeur was. Alsof een roof al niet erg genoeg is, word je vervolgens overvallen door de beveiligingsmaffia. Wie niet op de avances van de heren ingaat, wordt blootgesteld aan een venijnige actie.

De beveiligers wenden zich als deskundigen tot de media. Daar vinden ze gretig gehoor met hun verhalen over losstaande deuren, ramen waar je doorheen kon kijken, te weinig camera’s enzovoort.

De enige benadering die in mijn geval hout sneed, was die van een groot internationaal elektronicabedrijf waar men bezig was met het ontwikkelen van minuscule chipjes, nauwelijks zichtbare draadjes en likjes speciale verf die vrijwel onzichtbaar konden worden aangebracht aan de binnenkant van de lijst, op het spieraam of de achterkant van het doek. Hiermee kreeg het schilderij een soort DNA en kon een gestolen doek worden gevolgd met de satelliet. Helaas zag het bedrijf deze vorm van beveiliging op den duur niet langer als hun doel. Het lijkt mij zinvol om deze mogelijkheid toch verder te ontwikkelen.

Ruud Spruit

Medemblik

De Britse vlag is in gevaar

Premiers Cameron (Groot-Brittannië) en Salmond (Schotland) hebben afspraken gemaakt over een referendum in Schotland. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor het eiland. Als het tot een afscheiding en de facto het opheffen van het Verenigd Koninkrijk komt, zal ook de bekende Britse vlag verdwijnen.

Bij het vormen van het Verenigd Koninkrijk zijn de vlaggen van Engeland en Schotland samengevoegd tot één vlag: de bekende ‘Union Flag’. Later is Noord-Ierland – rood diagonaal kruis – eraan toegevoegd.

Aangenomen mag worden dat het ontleden van deze ‘stapelvlag’ bij het ontmantelen van het Verenigd Koninkrijk zal gebeuren met dezelfde logica. Dit betekent dat het witte kruis en het Schotse blauw zullen wegvallen. Het lijkt misschien een onzinnig verhaal, maar aan sommige vlaggen wordt zeer sterk gehecht. In het geval van de Britse vlag schat ik in dat dit zo is.

Theun Okkerse

Dordrecht