Opinie

Maatwerk voor de atmosfeer

Solarfeld eines Parabolrinnenkraftwerks in der Mojave-WŸste. Solar field of a parabolic trough power plant in the Mojave desert.
Solarfeld eines Parabolrinnenkraftwerks in der Mojave-WŸste. Solar field of a parabolic trough power plant in the Mojave desert.

Knutselen aan de atmosfeer blijft een spannende uitdaging voor veel wetenschappers. Of in ieder geval het idee om dat te kunnen. Want tot nu toe is geo-engineering op een enkel experiment na, nog theorie. Dat komt vooral door de vrees voor onbekende bijwerkingen.

Onderzoekers van Harvard, het Institute of Technology in Californië en de Carnegie Institution for Science stellen echter dat die bijwerkingen – in het onderzoek gaat het om zwaveldeeltjes in de stratosfeer waarmee de straling van de zon beïnvloed kan worden – fors kunnen worden beperkt met maatwerk. In een artikel in Nature Climate Science schrijven ze:

‘Here we show that optimizing the latitudinal and seasonal distribution of solar reduction can improve the fidelity with which solar radiation management offsets anthropogenic climate change.’

Een van de gebieden waar het maatwerk groot effect zou kunnen hebben is bij de Noordpool. Het zee-ijs  zou daardoor beschermd kunnen worden; geo-engineering in de vorm van het tegenhouden van zonnestraling heeft hier sneller effect dan reductie van broeikasgassen.

‘For example, these approaches may be able to reverse long-term changes in the Arctic sea ice’, aldus onderzoeker Ken Caldeira, die er in een commentaar overigens aan toevoegt dat reductie van broeikasgassen nog steeds de veiligste manier is om ‘klimaatrisico’s’ te verminderen.

David Keith, medeonderzoeker, concludeert dat er veel mogelijk is, maar dat het daarmee nog niet per se haalbaar is. Al denkt hij dat geo-engineering uiteindelijk nodig zal zijn.

Keith wijst op het risico dat landen door te vertrouwen op geo-engineering mogelijk een verdere reductie van broeikasgassen zullen staken. Bovendien zullen niet alle landen in gelijke mate belangstelling hebben voor het voorkomen van opwarming , omdat ze er niet in gelijke mate door worden getroffen – en sommige delen van de wereld juist profiteren van enige temperatuurstijging.

Dat kan natuurlijk ook heel goed een reden zijn voor het maatwerk dat de onderzoekers bepleiten:

‘While more work needs to be done, we have a strong model that indicates that solar geoengineering might be used in a far more nuanced manner than the uniform one-size-fits-all implementation that is often assumed. One might say that one need not think of it as a single global thermostat. This gives us hope that if we ever do need to implement engineered solutions to combat global warming, that we would do so with a bit more confidence and a great ability to test it and control it.’

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.