Vuilnisvatbegrip

De top van het Nederlandse bedrijfsleven pleitte onlangs voor duurzame groeistrategieën en duurzame bedrijfsmodellen. Duurzaam ... best belangrijk, maar wat is dat eigenlijk ‘duurzaam’?

Duurzaamheid definiëren? Dat proberen we sinds 1713 in Europa te doen en is nog steeds niet gelukt. Het is een vuilnisvatbegrip dat steeds van betekenis verandert. Momenteel wijst het steeds duidelijker richting een circulaire economie. En voor die economie hebben we nog geen nieuwe strategieën of business modellen. Juist die moeten wij met elkaar ontwikkelen.

We ontdekken alleen wat duurzaamheid betekent: door te doen. Dat vraagt anders organiseren – meer tussen organisaties, meer tussen burgers en bedrijven. Op het snijvlak van dat nieuwe samenwerken ontstaat een betekenis van duurzaamheid die er nu en in de toekomst toe doet. Dat noem ik de WEconomy.