Opnieuw meer werklozen - consumentenvertrouwen zakt weg

Foto ANP / Lex van Lieshout
Foto ANP / Lex van Lieshout Foto ANP / Lex van Lieshout

De werkloosheid is vorige maand verder toegenomen naar 519.000 mensen, een stijging van 5.000. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In september was 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een maand eerder was dat nog 6,5 procent. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met gemiddeld 8.000 per maand toe. Er kwamen in deze periode gemiddeld per maand 5.000 werkloze mannen en 3.000 werkloze vrouwen bij, zo meldt het CBS.

In september bleef het aantal lopende WW-uitkeringen met 304.000 vrijwel gelijk aan dat van augustus. Er werden in september bijna evenveel nieuwe uitkeringen verstrekt als er werden beëindigd. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal WW-uitkeringen toe met 21 procent.

Het aantal WW-uitkeringen voor jongeren tot 25 jaar kwam in september uit op 12.000. Dat is ongeveer gelijk aan augustus, maar ruim de helft hoger dan een jaar geleden. De bouwnijverheid telde in september bijna driekwart meer lopende WW-uitkeringen dan een jaar geleden. Het aantal uitkeringen verstrekt aan mensen die werkzaam waren in de bouw bedraagt nu ruim 14.000.

Werkloze beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd) en WW-uitkeringen

Werkloze beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd) en WW-uitkeringen. Bron CBS / UWVWerkloze beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd) en WW-uitkeringen. Bron CBS / UWV

Consumentenvertrouwen zakt weer weg

De stemming onder Nederlandse consumenten is in oktober weer lager uitgekomen, na een lichte opleving vorige maand. Het consumentenvertrouwen daalde drie punten naar -32, zo meldt het CBS.

De daling in oktober komt door een verdere verslechtering van de koopbereidheid onder consumenten. Deze deelindicator daalde vier punten. Consumenten zijn met name huiverig voor grote aankopen zoals wasmachines en televisies.

Met de daling is de winst van drie punten in september weer ingeleverd. Toen kwam het vertrouwen uit op -29, door een verbetering van de stemming over het algemene economische klimaat. Deze deelindicator blijft in oktober steken op -44.