Opleidingen in Kunduz gestaakt - afspraken worden geschonden

In augustus bezocht commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, de uitgezonden Nederlandse militairen in Afghanistan. Foto ANP / Evert-Jan Daniels
In augustus bezocht commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, de uitgezonden Nederlandse militairen in Afghanistan. Foto ANP / Evert-Jan Daniels In augustus bezocht commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, de uitgezonden Nederlandse militairen in Afghanistan. Foto ANP / Evert-Jan Daniels

De opleiding van onderofficieren in de Afghaanse provincie Kunduz is stopgezet. De door Nederland opgeleide Afghaanse politiemensen zijn ook buiten de noordelijke provincie actief en dat is niet volgens afspraak. Daarom is de opleiding voorlopig opgeschort.

Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

“Vooral onderofficieren en in mindere mate agenten die de Nederlandse basisopleiding hebben gevolgd zijn kennelijk buiten Kunduz geplaatst. De Nederlandse betrokkenheid bij de eerstvolgende onderofficiersopleiding is om die reden opgeschort en de Afghaanse autoriteiten is om opheldering gevraagd.”

Niet volgens afspraak met GroenLinks, D66 en CU

Het inzetten van agenten buiten de provincie gaat in tegen de afspraken die het kabinet-Rutte heeft gemaakt met GroenLinks, D66 en de ChristenUnie in ruil voor steun aan de politietrainingsmissie. Gedoogpartner PVV en ook de PvdA waren tegen de missie.

Het ministerie en de ambassade in Kabul zijn “druk doende” om meer informatie boven tafel te krijgen. De Kamer zal zo spoedig mogelijk nader worden geïnformeerd.

Nederland is verantwoordelijk voor de opleiding en bijscholing van alle agenten van de lokale politie in de noordelijke provincie. Het begeleiden en bijscholen van al opgeleide agenten is juist uitgebreid naar meerdere districten in de provincie. Ook andere activiteiten gaan gewoon door.

‘Gaat om klein deel missie - opvallend strenge houding Defensie’

De opleiding van de onderofficieren is maar een klein deel van de Nederlandse missie, reageert NRC-defensieredacteur Emilie van Outeren.

“Het is wel opvallend dat Defensie zich zo streng houdt aan de beperkingen die met de Kamer is afgesproken, zeker nu er aan de formatietafel niet met de ‘Kunduz-partijen’ maar met de PvdA over de voortgang van de missie moet worden gesproken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat politiemensen heeft afgevaardigd voor de Europese politiemissie EUPOL, leidt wel functionarissen op die in het hele land worden ingezet.”

Vorige maand nog staakten de Verenigde Staten hun trainingsprogramma van nieuwe lokale Afghaanse politieagenten. De Amerikanen wilden eerst nader onderzoeken of de Talibaan hebben weten te infiltreren bij de rekrutering. De stap volgde op tientallen incidenten, waarbij Afghaanse rekruten het vuur openden op westerse militairen, niet zelden hun instructeurs. Daarbij zijn dit jaar al 45 militairen gedood, vooral Amerikanen.

Lees de volledige Kamerbrief:
Kamerbrief Kunduz