En de winnaar is...

„Burlesque”, noemt de jury het dansfilmpje Circus Liddicoat, waarmee de Australische materiaalkundige Peter Liddicoat de Dance your Ph.D.-wedstrijd won – ook al komt er nog geen blote enkel in voor. Wel wordt er gejongleerd, rijdt er iemand op een eenwieler, zijn er tussentitels in de stijl van de stomme film.

Het kostte veel tijd, zegt Liddicoat aan de telefoon vanuit Sydney, om „een droog en wetenschappelijk onderzoek om te zetten in iets grappigs en lichtvoetigs”. Daar komt nog bij dat hij eerst helemaal niks zag in dat dansen. „Ik ben geen danser. Ik zit achter een computer en in het lab.”

Een wél dansende collega uit dat lab Nerida Godfrey, haalde hem over. Liddicoat maakte een storyboard. Zijn collega ontwierp een choreografie. En een groep collega’s uit het lab danste mee. „We vroegen wat iedereen wilde bijdragen en toen bleek dat iemand kon jongleren en op een eenwieler fietsen. Zo ontstond het idee om het filmpje aan te kleden als Circus Liddicoat.”

De dans vertelt over een onderzoek waarmee Liddicoat het vakblad Nature haalde en waarin hij voor zijn onderzoeksleider (in het filmpje: de circusdirecteur) zocht naar een metaallegering die licht is (in het filmpje: een tengere danseres) én sterk (een zware worstelaar) .

Liddicoat zelf is in het dansfilmpje de wetenschapper die met een microscoop komt aandraven en zichtbaar maakt wat zich diep in het materiaal afspeelt. Daar slippen de metaalatomen (collega’s in blauwe en rode T-shirts) zodra je op het metaal een kracht uitoefent (labmedewerkers die duwen). Maar dat kun je voorkomen als je de atomen op andere plaatsen wringt, door torsie. Dan eindig je met een metaallegering die zo sterk is als staal en zo licht als aluminium. In Nature een wereldrecord, in het filmpje een danseres in gouden pak.

Blijft Liddicoat nu dansen? „Haha, goeie vraag. Ik ben er nog steeds verlegen over. Maar eh, ja, als anderen zoiets doen, wil ik best helpen. Of ik zelf nog een keer een dansfilm maak? Ik denk dat we nu veel geluk hadden. Hoe dan ook: dan moet ik eerst weer zorgen voor een goed onderzoek.”