‘Opmars vrouwen op topposities bij overheid stagneert’

Ministers Edith Schippers en Melanie Schultz van Haegen flankeren op het VVD-congres Mark Rutte, die in zijn eerste kabinet geen speerpunt maakte van emancipatie. Foto ANP / Phil Nijhuis

Het aantal vrouwen op topposities bij de overheid is na een opleving in 2009 niet verder gegroeid. Ook op andere plekken in het openbaar bestuur staat de emancipatie stil en wordt driekwart van de posities bekleed door een man. Dat schrijft de Volkskrant vanochtend op basis van eigen onderzoek.

Alleen onder de secretarissen-generaal, de ambtelijke aanvoerders van de ministeries, steeg het aantal vrouwen wel. Van de elf posities worden er drie door een vrouw vervuld. In 2009 was er nog slechts een vrouw.

Ook buiten politiek Den Haag blijft het aantal vrouwen in topfuncties achter. Sinds 2002 is niet meer dan een op de vijf burgemeesters vrouw. Het aantal vrouwelijke commissarissen van de koningin staat sinds een verdubbeling in 2008 op twee. Bij provincies is 23 procent vrouw, in 2009 was dat nog 28 procent.

Rutte I maakte geen haast met emancipatie

Onlangs nam de Eerste Kamer een wet aan die grote bedrijven verplicht minstens een op de drie bestuursposities door een vrouw te laten bekleden. In 2016 wordt bekeken of hieraan voldaan is, zo niet dan moet het bedrijf daarover uitleg geven in het jaarverslag.

Het openbaar bestuur blijft volgens de Volkskrant achter bij die ambitie. Het kabinet-Rutte I stelde zichzelf geen enkel doel, in tegenstelling tot het voorgaande kabinet Balkenende IV. Diederik Samsom daagde Rutte in de verkiezingscampagne vorige maand nog uit vrouwen in te zetten voor de helft van alle ministers- en staatssecretarisposten. Het ochtendblad schrijft dat de verschillen tussen de bestuursraden, de hoogste ambtelijke overlegorganen van de ministeries, groot zijn:

“Zeven departementen voldoen met gemak aan de 30-procent-eis die nu aan het bedrijfsleven wordt gesteld. Maar Economische Zaken en Defensie blijven ver achter. Sociale Zaken en Volksgezondheid hebben zelfs niet één vrouw in de bestuursraad, terwijl Sociale Zaken in de subtop, de hoofden van de beleidsdirecties, meer dan 40 procent vrouwen heeft.”