Hoe vlot de formatie, vroeg de Kamer. Informateurs reageren met kort briefje

Of de informateurs de Tweede Kamer op de hoogte kunnen stellen van de voortgang van de formatiebesprekingen tussen VVD en PvdA. Dat vroegen de Kamerleden Harry van Bommel (SP) en Alexander Pechtold (D66) zich vorige week af. Dit is het antwoord dat ze krijgen.

Informateurs Henk Kamp en Wouter Bos zijn kort van stof in hun brief:

Graag voldoen wij aan uw verzoek te reageren op vragen van de leden Van Bommel en Pechtold tijdens de regeling van werkzaamheden van 11 oktober 2012. Onderhandelaars van VVD en PvdA werken aan een samenhangend regeerakkoord voor de periode 2013-2017. Over de volle breedte van het kabinetsbeleid wordt ten behoeve van dit proces feitelijke informatie ingewonnen. Soms gebeurt dit door informateurs, soms door informateurs en onderhandelaars gezamenlijk. Deze informatie kan worden betrokken bij het maken van keuzes en finale afwegingen. Akkoorden zijn niet gesloten na het u toegezonden deelakkoord over de begroting 2013.

En daar moet de Kamer het mee doen.

Van Bommel vroeg om de brief omdat hij “via de media” moest vernemen dat er afspraken zouden zijn gemaakt over de zorg, over het onderwijs en over weigerambtenaren. “De Kamer zou deze informatie ook moeten krijgen”, aldus Van Bommel. Ook CDA, GroenLinks en 50Plus sloten zich aan bij het verzoek.

Vorige week maakte de NOS bekend dat de VVD en de PvdA het eens zijn over de invoering van een sociaal leenstelsel, over uitbreiding van het aantal koopzondagen en over weigerambtenaren. Ook RTL Nieuws publiceerde een vertrouwelijk stuk waarin verschillende maatregelen voor de zorg werden becommentarieerd. PvdA-leider Diederik Samsom zei later dat dit document de onderhandelingstafel niet heeft gehaald.