Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politiek

SGP moet begin volgend jaar kieslijst openstellen voor vrouwen

De SGP wil in de eerste helft van volgend jaar een besluit nemen over de consequenties die de partij verbindt aan de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over het vrouwenstandpunt van de orthodox-gereformeerde partij.

Een vrouw demonstreert tijdens Prinsjesdag tegen de SGP. Na haar een groep vrouwen uit Staphorst. Foto ANP / Phil Nijhuis

De SGP  moet in de eerste helft van volgend jaar mogelijk maken dat vrouwen op de kieslijst kunnen staan. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) in een Kamerbrief.

Het hof in Straatsburg verwierp in juli een klacht die de partij had ingediend over een arrest van de Hoge Raad, die in 2010 oordeelde dat de SGP vrouwen niet mag uitsluiten van de kandidatenlijsten voor verkiezingen. Minister Spies liet daarop weten dat ze een reactie van de partij wil.

De SGP heeft inmiddels advies ingewonnen bij juristen en een externe deskundige. De partij wil onder meer weten ‘op welke wijze gevolg zou kunnen worden gegeven aan het arrest van de Hoge Raad zonder inbreuk te maken op de grondrechten van de leden van de SGP’. Ook binnen de partij wordt over het onderwerp gepraat.

SGP-voorzitter Maarten van Leeuwen in een verklaring:

“Zodra wij meer weten over het advies en de daaraan te verbinden gevolgen, zullen wij de minister daarvan in kennis stellen.”

Naar verwachting is dat halverwege volgende maand of begin december, aldus Novum Nieuws. De partij streeft ernaar uiterlijk in de eerste helft van volgend jaar conclusies te trekken uit het advies.

Spies: een half jaar bedenktijd

D66 en PvdA vroegen eerder al wat het kabinet gaat doen om ervoor te zorgen dat de partij vrouwen niet langer uitsluit. Spies zei toen dat het in eerste instantie aan de partij is om actie te ondernemen, maar zich te beraden op maatregelen die zij kan nemen voor het geval de SGP dat niet doet. In het uiterste geval kan de partij zijn rijkssubsidie kwijtraken.

Na afloop van de ministerraad zei Spies dat zij waardering heeft voor het feit dat de SGP voornemens is een besluit te nemen. Het half jaar dat de partij nodig denkt te hebben, is de SGP gegund.

“Ik hoop en verwacht dat dit erin resulteert dat vanaf dat moment alle belemmeringen zijn weggenomen om vrouwen op de kandidatenlijst van uw partij te kunnen plaatsen.”