Nieuwe marshmallow test: ook omgeving speelt een rol bij succes

Je hebt er ongetwijfeld al eens van gehoord: de marshmallow test van wetenschapper Walter Mischel, waarmee al bij jonge kinderen kan worden aangetoond of een kind later succesvol wordt of niet. Een nieuwe vervolgstudie suggereert dat het niet (alleen) een kwestie van intelligentie, maar ook van omgeving is.

Hoe ging die test, die al uit 1972 stamt, ook alweer? Een kind krijgt een marshmallow aangeboden, maar mag er ook voor kiezen om het snoepgoed niet aan te nemen. Dan krijgt het kind er een kwartier later namelijk twee. Er bleek een correlatie te bestaan tussen de keuze die het kind maakte en het succes op latere leeftijd. Kinderen die slechts aan de korte termijn dachten, waren in hun latere leven minder succesvol dan kinderen die de marshmallow konden weerstaan.

Een nieuw onderzoek laat zien dat de omstandigheden van het kind invloed hebben op zijn keuze. Kinderen die in een vertrouwde omgeving opgroeien, zijn sneller geneigd om te kiezen voor meer marshmallows over een kwartiertje, dan een enkele in een keer.

Om dat te meten, is een deel van de kinderen twee keer teleurgesteld alvorens de marshmallows in het spel kwamen: er werden grotere stiften beloofd (maar die kwamen niet) en een mooiere sticker (maar ook die kwam niet). Bij de marshmallows trapten ze er niet meer in. Ze wilden het snoepje, en wel direct.

Kinderen met een eerlijke lab medewerker wachten vier keer zo lang

Celeste Kidd, wetenschapper op Rochester University, publiceerde een paper in Cognition over de studie. De onderzoekers deden het experiment bij 28 kinderen van drie tot vijf jaar oud - en de de resultaten waren zo duidelijk dat een grotere sample niet nodig was om statistisch accuraat te zijn.

In onze studie lieten we de marshmallow test voorafgaan door te bewijzen dat de laboratorium medewerker betrouwbaar was of juist onbetrouwbaar. Kinderen die de medewerker als betrouwbaar bestempelden, wachtten vier keer zolang tot ze de marshmallow aten dan kinderen die het experiment met een onbetrouwbare medewerker uitvoerden (12 minuten vs. 3 minuten).

Mensen zijn arm door andere factoren dan beheersing

Volgens Kidd laat de studie zien dat kinderen een beeld vormen van iemands eerlijkheid en daarop hun beslissingen baseren. En daarmee zou het argument waarvoor de marshmallow test soms wordt gebruikt - dat mensen arm zijn, of geen succes hebben, omdat ze zich niet kunnen beheersen - zijn afgedaan.

Deze resultaten suggereren dat kinderen bij het maken van hun beslissingen heel gevoelig zijn voor de betrouwbaarheid van hun omgeving. Ze geven ook een alternatieve verklaring voor de correlatie tussen de marshmallow en later succes: succesvolle mensen groeien op in vertrouwde situaties.