Koninginnedag Amsterdam blijft ook volgend jaar ‘klein’ feestje

Op Koninginnedag werden vorig jaar in Amsterdam voor het eerst geen massa-evenementen georgganiseerd. Foto Hollandse Hoogte / Guus Dubbelman

Amsterdam zet de dit jaar ingezette lijn om Koninginnedag kleinschaliger te vieren voort. Voor volgend jaar is voor eenzelfde opzet gekozen. Dat heeft de gemeente vanmiddag gemeld na een evaluatie.

Voor het eerst in jaren werden in de Amsterdamse binnenstad geen grote massa-evenementen meer georganiseerd, schrijft persbureau Novum. In plaats van bijvoorbeeld het 538-feest op het Museumplein werden meer kleine feesten verspreid over de stad gehouden. Ook was er extra aandacht voor het tegengaan van alcoholmisbruik.

De nieuwe opzet doorbrak volgens de gemeente de trend van ‘almaar grotere bezoekersaantallen en almaar groter wordende risico’s’. Dit jaar kwamen zo’n zevenhonderdduizend mensen op de stad af. Dat waren er honderdduizend minder dan in 2010.

Twitter avatar AmsterdamNL Gemeente Amsterdam Persbericht: Amsterdam zet ingezette lijn Koninginnedag viering door: Driekwart van de Amsterdammers vond Koning… http://t.co/sb8UZM2C

Aantal kleine incidenten halveerde door nieuwe aanpak

Uit onderzoek van het instituut voor veiligheids- en crisismanagement COT blijkt dat het aantal kleine incidenten meer dan gehalveerd is, van 1330 naar 542. Het aantal ambulanceritten daalde met honderd naar 428.

Eind september lekten al enkele conclusies uit het rapport van het COT uit. Het instituut heeft onder meer kritiek op het feest van SlamFM op het Java-eiland, volgens ondervraagden “de enige smet op Koninginnedag”. Bij het evenement was het al snel veel te druk.

Amsterdam moet volgens het COT de regels de komende jaren verder aanscherpen. De gemeente zegt daarom eerder te beginnen met het aanvragen en beoordelen van vergunningen. Zo kan beter worden overlegd met organisatoren van evenementen over veiligheidsmaatregelen.

Daarnaast blijft het alcoholmisbruik van jongeren een aandachtspunt. De gemeente gaat daar opnieuw over in overleg met horecaondernemers, de detailhandel en supermarkten.