Kamer wil nieuwe zetelverdeling terugzien in pro-Europees beleid

Minister Uri Rosenthal. Foto AP / David Karp

De Tweede Kamer, D66 voorop, wil graag dat de houding van het kabinet in Europa verandert. Van het enfant terrible binnen de EU moet Nederland meer een meedenkend lid worden binnen Europa. Juist nu de nieuwe zetelverdeling in het parlement meer pro-Europees is.

Politiek redacteur van NRC Handelsblad Erik van der Walle twitterde tijdens het debat vandaag:

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Pechtold wil Nederland als ‘enfant terrible’ in Brussel naar ‘slimste jongetje’, wil van euroscepsis af; ‘daar is nu meerderheid voor’

D66, en in mindere mate ook de PvdA, willen dat het kabinet kleur bekent met betrekking tot het tussenrapport over de onderhandelingen over de meerjarenbegroting dat EU-president Herman van Rompuy vrijdag presenteert. Van der Walle op Twitter:

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Kamer wil dikke vinger in pap over opstelling kabinet in Brussel - zeker nu na de verkiezingen - maar dan lijkt onderbreken reces nodig.

Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal lijkt echter voorlopig nog vast te willen houden aan het beleid van de afgelopen jaren. Zo zei hij bijvoorbeeld absoluut niets te zien in een nieuw Europees beloningsfonds voor lidstaten die de door Brussel geëiste bezuinigingen inderdaad doorvoeren. De plannen daarvoor zijn overigens nog niet al te ver uitgewerkt.

Rosenthal zei wel voorstander te zijn van verder snijden in de Europese landbouwsubsidies, zoals de PvdA graag wil. Maar hij wees er op dat het moeilijk zal worden om het daarover eens te worden met Midden- en Zuid-Europese landen.

De lidstaten van de Europese Unie onderhandelen over de meerjarenbegroting, die loopt van 2014 tot 2020. Van Rompuy komt vrijdag met een tussenrapport. Nederland wil die met in totaal honderd miljard euro omlaag brengen. Dat staat voor Nederland voorop, zei Rosenthal.