Inkomen ‘vrije arts’ blijft het hoogst

De vrijgevestigde medisch specialisten in Nederland verdienen gemiddeld meer dan collega’s in andere westerse landen. Ze zitten aan ‘de bovenkant’ in die internationale vergelijking. Ze verdienen ook meer dan hun Nederlandse collega’s die in loondienst zijn bij een ziekenhuis. Toch verdienen de vrijgevestigden gemiddeld 20 procent minder dan in 2009. Ze hebben nu een gemiddeld brutojaarinkomen van 180.000 euro, na aftrek van ondernemerskosten. Ze werken 55 uur per week.

Dit zijn twee van de bevindingen die de commissie-Meurs vanochtend aan minister Schippers (VVD, Gezondheidszorg) overhandigde. Op verzoek van de vijf partijen van de ‘Lentecoalitie’ legde hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg Pauline Meurs de specialisteninkomens onder de loep. Het salaris van de 10.000 artsen in loondienst behoort tot ‘de middenmoot’, vergeleken met andere westerse landen. Ongeveer 10.000 artsen zijn vrijgevestigd.

De gedaalde salarissen zijn relevant omdat er „telkens weer ophef over is”, zegt Frank de Grave, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten. „Het beeld bestaat steeds dat specialisten zakkenvullers zijn.” Hij wijst op het effect van afspraken die de specialisten in 2009 maakten met toenmalig minister Ab Klink om de uitwassen in de honoraria aan te pakken. In drie jaar is hun omzet met 20 procent gedaald. Dat was nodig omdat sinds de marktwerking in de ziekenhuiszorg was ingevoerd, in 2006, specialisten langere werkweken maken waardoor ze veel meer gingen verdienen, soms tot drie ton per jaar.

Sinds dit jaar kunnen de inkomsten van specialisten iets beperkt worden, volgens een afspraak tussen de ziekenhuizen, de minister en zorgverzekeraars dat alle ziekenhuizen dit jaar maar 2,5 procent meer zorg mogen leveren dan vorig jaar. Vorig jaar betaalden de zorgverzekeraars (de premiebetalers) 23 miljard euro aan ziekenhuiszorg; twee keer zoveel als in 2000.

Volgens de commissie-Meurs moet er niet opnieuw een systeemwijziging komen om kosten te beheersen.