Opinie

Drie min één is helaas geen twee

Het wordt vrij gemakkelijk gezegd. De economische crisis is goed voor het klimaat. Logisch, want de productie daalt en dus zal als vanzelf ook de uitstoot van broeikasgassen wel verminderen. Het is, zeggen beleidsmakers, niet iets om op te bouwen, want zodra de economie weer aantrekt zal de CO2-uitstoot weer toenemen.

Volgens Richard York van de universiteit van Oregon ligt het iets ingewikkelder. In een artikel in Nature Climate Change schrijft hij over ‘asymmetrische’ effect en van economische groei en krimp op de uitstoot van broeikasgassen. Uit zijn onderzoek (naar de periode 1990-2008) blijkt dat een economische groei van het bruto binnenlands product (BBP) met 1 procent leidt tot een stijging van de uitstoot met 0,733 procent. Een krimp van 1 procent leidt echter slechts tot een daling van de uitstoot met 0,430 procent.

Dat heeft gevolgen voor de verwachte uitstoot, zegt York. Daarvoor is het niet voldoende om alleen naar de economische groei te kijken. Maar ook naar hoe die tot stand is gekomen. Is de economie bijvoorbeeld in drie jaar lineair met 2 procent gestegen dan is de uitstoot aan het eind minder hoog dan wanneer die eerst 3 procent stijgt en dan 1 procent daalt. Drie min één is helaas geen twee.

‘There are various reasons that this may occur, but the asymmetry is probably due to the fact that economic growth produces durable goods, such as cars and energy-intensive homes, and infrastructure, such as manufacturing facilities and transportation networks, that are not removed by economic decline and that continue to contribute to CO2 emissions even after growth is curtailed.’

In een e-mail aan persbureau Reuters schreef York: ‘When economies decline, factories don’t shut down immediately, people don’t stop driving (although they may defer buying a new car)’.

Als relativering voegt York toe, dat hij onderzoek heeft gedaan naar ontwikkelingen op de korte termijn. De conclusies zeggen niet automatisch iets over de effecten van golfbewegingen in het BBP voor emissies op de lange termijn.

 

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.