Cameron dreigt EU opnieuw met veto

De Britse premier David Cameron heeft in uitzonderlijk harde bewoordingen laten weten dat hij een verhoging van het budget van de Europese Unie, voor onder meer landbouw, innovatie en regiosteun, zal blokkeren.

„Ik denk dat het waanzinnig is om het Europese budget te verhogen terwijl we hier thuis moeten bezuinigen”, zei Cameron in een interview met The Sunday Telegraph. In een gesprek met BBC-journalist Andrew Marr herhaalde de premier dat hij de begroting zal tegenhouden, en dat zijn Europese collega’s weten dat hij dat dreigement serieus meent.

Met een verwijzing naar zijn „veto” eind vorig jaar, toen hij weigerde het nieuwe begrotingspact te ondertekenen, zei Cameron nu: „Ik zat aan die tafel – met 27 landen, waarvan er 26 dat verdrag tekenden, en ik zei ‘dit is niet in het belang van het Verenigd Koninkrijk, het kan me niet schelen hoe jullie me onder druk zetten, ik teken niet, ik wil dit niet’.”

Cameron deed zijn stellige uitspraak op de eerste dag van het Conservatieve partijcongres in Birmingham. Zijn achterban, vooral de rechtervleugel, eist dat hij zich harder opstelt over Europa en dat hij vaker een veto uitspreekt.

Maar de premier hield zich op de vlakte over een referendum over het EU-lidmaatschap. Hij wil een „nieuwe overeenkomst met de EU”, en „goedkeuring” daarvoor van de kiezer bij de verkiezingen in 2015.

Cameron noemde de EU-begroting als voorbeeld „van waar we nieuwe grenzen zouden kunnen stellen”. Hij sluit niet uit dat er een begroting komt voor de eurozone en een voor de rest, die daardoor minder gezamenlijke instellingen hoeven te financieren. „Ik zegt niet dat dit idee nu aanslaat, omdat het niet op tafel ligt. Maar volgens mij is het interessant dat het debat over de toekomst van Europa open ligt en het nu tijd is voor vrijelijk denken.” De komende dagen debatteren de Conservatieven in Birmingham over de Britse rol in de EU.