Kind migrant te snel van school

Archieffoto van leerlingen van het Johan de Witt college in Den Haag. Foto ANP / Ed Oudenaarden

Het Nederlandse onderwijs is nadelig voor kinderen van migranten. Een kwart van de kinderen van Turkse afkomst gaat voortijdig van school, meldt NRC Handelsblad vandaag. In landen met een ander schoolsysteem zoals Frankrijk, Zweden en Zwitserland ligt het aantal voortijdig schoolverlaters in vergelijkbare groepen veel lager.

Dit alles blijkt uit een groot Europees onderzoek naar ‘de tweede generatie’, de kinderen van migranten. De onderzoekers vergelijken de school- en arbeidsloopbanen van 10.000 jong volwassenen in acht landen.

‘Leerlingen moeten tot achttiende jaar beschermd worden’

In het Nederlandse onderwijs moeten de zwakste leerlingen vanaf hun zestiende zelf hun lot bepalen, zegt hoogleraar Maurice Crul, die het onderzoek coördineerde. Ze zijn dan klaar met het vmbo en gaan naar het mbo, waar ze zelf beslissen of ze naar school gaan of niet:

“De best presterende leerlingen houden we tot hun achttiende jaar in een beschermde schoolomgeving waar we goed op ze letten.”

In de meeste Europese landen blijven álle jongeren in die beschermde omgeving tot ze achttien zijn. Dat blijkt gunstig voor zwakkere leerlingen. Crul denkt dat Nederland meer aandacht en geld zou moeten investeren in kansrijke allochtone jongeren:

“Met een beetje extra begeleiding komen die een onderwijsniveau hoger. Dat maakt een groot verschil.”

Ook voor de maatschappij, blijkt uit het onderzoek. Succesvolle kinderen van migranten hebben modernere opvattingen over de gelijkheid tussen man en vrouw en de verdeling van werk en zorg, dan laag opgeleide kinderen van migranten. Ze hangen een moderne vorm van de islam aan en schakelen moeiteloos tussen twee culturen.