Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Oorlog

Rituele slacht weer ter discussie

Werknemers van slagerij Marcus bereiden het Joods Pesach-feest voor, archiefbeeld 15 april 2011. Foto Hollandse Hoogte / Jorgen Caris

Tussen joodse en islamitische organisaties en demissionair staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw dreigt een conflict te ontstaan, omdat Bleker alsnog de rituele slacht in Nederland onmogelijk lijkt te maken. Dat laatste blijkt uit een conceptbesluit van de staatssecretaris dat in handen is van NRC Handelsblad.

Enkele bepalingen in dat besluit staan haaks op het in juni afgesloten Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten.

In het convenant kwamen het ministerie, de slachterijen en islamitische en joodse organisaties overeen dat er onverdoofd kan blijven worden geslacht zoals de religies voorschrijven. Maar dan moet het dierenwelzijn tijdens de rituele slacht wel verbeteren. Zo werd bepaald dat een dier alsnog moet worden bedwelmd als het 40 seconden na de halssnede niet buiten bewustzijn is.

Rituele slacht slnog de facto onmogelijk gemaakt

De rituele slacht lijkt alsnog de facto onmogelijk gemaakt te worden omdat Bleker slachters wil verplichten aanwijzingen op te volgen van een ambtenaar. Joden vrezen dat de ambtenaar boven de opperrabbijn komt te staan en zich gaat bemoeien met zaken die de religie direct raken, zoals het aantal snijbewegingen en de plek waar de halssnede wordt toegebracht. Nu kan de ambtenaar slechts aanwijzingen geven over meer logistieke zaken. Als de verandering wordt doorgevoerd, is het vlees mogelijk niet meer koosjer.

Bleker stuurde vorige week vrijdag zijn conceptbesluit naar de slachterijen en de organisaties. Die kregen tot dinsdag de tijd om te reageren. Die korte periode, die bovendien samenviel met het joodse Loofhuttenfeest, lijkt in tegenspraak met de afspraken die Bleker afgelopen juni na maanden onderhandelen maakte met de betrokken partijen.

Organisaties willen niet reageren

De betrokken organisaties willen vooralsnog niet inhoudelijk op de plannen van Bleker reageren. Jigal Markuszower van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap zegt:

“We gaan ervan uit dat hij rustig op onze reactie wacht. Na 400 jaar rituele slacht kun je niet verwachten dat deze kwestie in een paar dagen wordt opgelost.”

Ook Ebubekir Ozture, directeur van het Contactorgaan Moslims en Overheid, heeft meer tijd nodig om de plannen van Bleker te bestuderen. “Onze juristen zijn er druk mee bezig.” Ozture gaat er vooralsnog van uit “dat Bleker goede intenties heeft”.

Staatssecretaris Bleker zegt de partijen extra tijd te gunnen, maar laat in het midden of hij aan hun bezwaren tegemoetkomt. “Op basis van de reacties wordt bezien of de concept-amvb aanpassing behoeft.”