Energiemix is noodzaak

Zeg Fukushima, Japan, en de begrijpelijke wereldwijde huiver over kernenergie groeit. Voeg daaraan een nieuw rapport toe waaruit blijkt dat ook de meeste Europese kerncentrales niet aan alle veiligheidsnormen voldoen en tegenstanders hebben volop munitie om het kernenergiebeleid onder vuur te nemen.

De Europese Commissie presenteert binnenkort zo’n rapport, waarvan de belangrijkste conclusies al bekend zijn. Bijvoorbeeld dat de situatie bij de kerncentrale in Borssele verbeteringen behoeft die de veiligheid vergroten. Zoals dijkversterking om overstroming van de kerncentrale te voorkomen.

Daarnaast presenteerde het ministerie van Economische Zaken deze week een onderzoek dat de Kernfysische Dienst dit jaar uitvoerde. Conclusie: het reactorvat van de kerncentrale Borssele voldoet ook nu aan alle eisen, al moeten er volgend jaar wel nieuwe metingen worden verricht.

Aanleiding voor dit onderzoek waren problemen met de Belgische kerncentrales Doel 3 en Tihange 2, beide niet ver van de Nederlandse grens. Het veiligheidsbeleid voor kerncentrales is weliswaar een nationale taak, de gevolgen van calamiteiten zijn al gauw grensoverschrijdend. Reden te meer om de waarschuwingen uit het Europese rapport ter harte te nemen.

Het huidige demissionair kabinet van VVD en CDA is voorstander van kernenergie en heeft daarvoor goede argumenten. Uit geopolitieke overwegingen doet de Europese Unie er wijs aan op energiegebied waar mogelijk zelfvoorzienend te zijn. De uitstoot van CO2 noopt tot minder gebruik van fossiele brandstoffen. Wereldwijd zal het energieverbruik blijven groeien. Het is twijfelachtig of dat allemaal zonder kernenergie kan.

Vooral verantwoordelijk minister Verhagen (Economische Zaken) hamert regelmatig op de noodzaak van een energiemix. Zijn politieke rol is overigens gemarginaliseerd. Zijn partij, het CDA, heeft inmiddels het standpunt ingenomen dat kernenergie op lange termijn niet meer nodig is.

Mochten VVD en PvdA een kabinet vormen, dan is kernenergie een potentiële splijtzwam. De PvdA is tegen de bouw van een tweede kerncentrale in Nederland, van de VVD mag dat juist wel.

De discussie erover kan nu nog op een laag pitje blijven staan, want de potentiële exploitanten van een tweede centrale in Borssele zien er om financieel-economische redenen voorlopig van af.

Dat ontslaat beleidsmakers niet van de plicht om verder na te denken over het energiebeleid in de toekomst. De argumenten voor een energiemix zijn evenmin verdwenen als het gegeven dat de aardgasbel onder de Nederlandse bodem uitgeput raakt.